Litteraturrundan 4-5 maj 2019

Litteraturrundan 4-5 maj 2019

Nästa Litteraturrunda äger rum helgen den 4-5 maj 2019.
Du måste vara medlem i Litteraturrundan Ekonomisk Förening för att stå som arrangör för en programpunkt.

Har du en idé om ett arrangemang, men är ännu inte medlem – kontakta oss så ser vi om du uppfyller våra medlemskriterier och du kan bli medlem.
Stadgar och medlemsansökan till föreningen finns på www.litteraturrundan.se

Vi behöver din anmälan och programpunkter senast den 1 mars 2019.
För mer info kontakta Helen via mejl till helenlavikinga@litteraturrundan.se