Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i Författarcentrums regionala styrelser. Är du medlem i Författarcentrum och har åsikter om förslaget går det bra att kontakta styrelsen i respektive region via det regionala kansliet.

Läs förslaget till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier