Digitala workshops

Digitala workshops

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr har den stora glädjen att kunna erbjuda sina medlemmar gratis fortbildning.

Det är Anna Maria som kommer erbjuda två kurser. Den första kursen äger rum den 25 april, 13-16 och handlar om hur man bäst förbereder sig inför digitala författarbesök. Den andra kursen äger rum 28 april, 18-21 och handlar om marknadsföring.

Som medlem kan man välja en av kurserna samt ställa upp sig som reserv på den andra kursen. Ännu finns ströplatser kvar.

Anmälan görs till: patrik.torneus@författarcentrum.se