Publicerat: 09 december, 2019 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Läs mer

Manuscoach

Den här tjänsten vänder sig till dig som behöver en knuff framåt av en erfaren skribent och lektör. Du har kanske en manusidé, men har svårt att hitta den bästa formen för din text, eller så har du påbörjat skrivandet men vet inte hur du ska komma vidare – eller också behöver du bolla något specifikt under manusskrivandets gång. Om du har ett helt manus som du vill ha synpunkter på, bör du anlita vår lektörstjänst istället.

Du och coachen träffas en till tre gånger. Inför varje möte läser coachen igenom max 50 sidor text, satt med 12 punkter och dubbelt radavstånd. Om du inte bor på samma ort som coachen, kan mötet/mötena ske via telefon, Skype eller på annat sätt som ni kommer överens om.

Den här manustjänsten administreras av Författarcentrum Öst och Författarcentrum Väst. Det är förstås en fördel att välja den region som du bor i eller bor närmast, ifall du föredrar att träffa coachen.

Beskriv vad du vill ha hjälp med
När du har bestämt dig för om det är Författarcentrum Öst eller Författarcentrum Väst som du ska anlita, fyll i det formulär som finns nedan. I formuläret berättar du om din skrividé, hur långt du har kommit (ange gärna sidantal), vad du önskar få ut av coachningen, hur många möten du önskar – ett, två eller tre – och inom vilken tidsram. Utifrån de uppgifterna utser Författarcentrum en lämplig coach och gör en kostnadsberäkning. Ett avtal där tidsåtgång och kostnad regleras ska godkännas av både dig och coachen innan uppdraget påbörjas. Obs! Formuläret är inte bindande och uppgifterna du lämnar sparas endast om vi ingår ett avtal.

Kostnad
Grundkostnaden är 3500 kronor och innefattar ett möte om 90 minuter. Kostnaden därutöver är avhängig hur många gånger du och coachen ska ses. Från och med det andra mötet är mötestiden 60 minuter och kostnaden 1800 kronor per möte. Moms, 25 %, tillkommer.
Om du föredrar att träffa coachen när ni ska ha möte, tillkommer dina egna eventuella kostnader för resor och logi, ifall ni inte bor på samma ort.

………………………………………………………………………………………………

Författarcentrum Öst (FC Öst)
Formulär att fylla i om du vill anlita en skrivcoach i FC Öst
Fredrik Lagerqvist | fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se | 08-611 58 03

………………………………………………………………………………………………

Författarcentrum Väst (FC Väst)
Formulär att fylla i om du vill anlita en skrivcoach i FC Väst
Siri Reuterstrand | siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se | 031-41 63 20

………………………………………………………………………………………………

Alla våra lektörer, redaktörer, skrivcoacher och korrekturläsare har dokumenterad erfarenhet av de skrivtjänster de erbjuder. De är dessutom författare själva och medlemmar i Författarcentrum.

Dela i sociala medier