Manustjänster

Manustjänster

Har du författardrömmar?
– Vi väcker dig!

Har du tröttnat på att aldrig få svar från förlagen? Eller har du bestämt dig
för att ge ut på egen hand? Vill du ha ditt manus korrekturläst? Eller har du just påbörjat det och är osäker på hur du ska komma vidare?
Författarcentrum erbjuder skrivcoachning, lektörs- redaktörs- och korrekturläsning. Vi tar emot alla slags manus: noveller, poesi, biografier, science fiction, faktaböcker, barnböcker… Våra skrivcoacher, lektörer, redaktörer och korrekturläsare har dokumenterad erfarenhet, dessutom är
de författare själva och har alltså erfarenhet även från den sidan.

Skrivcoach
Tjänsten vänder sig till dig som vill ha coachning av en erfaren skribent och lektör. Du har kanske en manusidé, men svårt att hitta den bästa formen för din text, du har kört fast i skrivandet och vet inte hur du ska komma vidare eller också behöver du bara någon att bolla med under manusskrivandets gång.
Du och coachen har en dialog kring din text. Dialogen sker via telefon eller mejl, om ni inte bor på samma ort och du föredrar att ni träffas. Läs mer.

Lektörstjänst
Du får ett utförligt omdöme, minst fyra sidor, om manuskriptets innehåll och form. Lektörsutlåtandet innehåller också konkreta råd om vad som behöver förbättras. Från det att vi har tagit emot ditt manus tar det max fem veckor till dess du får lektörsutlåtandet. Du och lektören är anonyma för varandra, all kontakt sker via Författarcentrum. Läs mer.

Redaktörstjänst
Tjänsten vänder sig till dig som nästan gått i mål med ditt manus och som har för avsikt att ge ut det via någon av de egenutgivningstjänster som finns. Nu gör redaktören och du de sista justeringarna. Kontakt har ni via mejl eller per telefon, om ni bor för långt ifrån varandra för att kunna träffas. Läs mer.

Korrekturtjänst
Korrekturläsaren rättar stavfel och språkfel och noterar inkonsekvenser. Från det att vi har tagit emot ditt manus dröjer det högst fyra veckor till dess du får det korrekturläst i retur. Läs mer.

Kontakt
Manustjänsterna administreras av Författarcentrum Öst (FC Öst) och Författarcentrum Väst (FC Väst), men till vilken av regionerna du vänder dig spelar mindre roll – om du inte önskar anlita coach eller redaktör och föredrar att träffa henne eller honom istället för att ha ett telefonmöte. De flesta av FC Östs coacher och redaktörer är verksamma i östra Sverige, de flesta av FC Västs coacher och redaktörer i västra Sverige.

Författarcentrum Öst
Fredrik Lagerqvist, 08-611 58 03
fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se

Författarcentrum Väst
Siri Reuterstrand
siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se
(031-41 63 20)