Publicerat: 07 september, 2023 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd

Medlemsinbjudan
Steg 1: Barnkonventionen – vad spelar den för roll?

Nytt tillfälle att vara med på workshopen

Varmt välkommen till ett nytt tillfälle av den digitala inspirationsföreläsningen i Barnkonventionen och barnrättsperspektivet kopplat till litteraturområdet med Sylvia Carlsdotter. Workshopen är digital och hålls 4 oktober kl 17-19, och den har samma innehåll och upplägg som de två tillfällena som gavs i april. 

Ett digitalt pass som kan förflytta perspektiv och höja kunskapen om och öka förståelsen kring barns rättigheter! Du får en kort introduktion till Barnkonventionen, dess innehåll, syfte och barnsyn. 

Barnperspektiv i olika delar av processen fram till kulturupplevelser, normens öga och ord som kan bli som tatueringar. 

Dialog med koppling till skrivande, vad spelar barnkonventionen för roll?

Vad är skillnaden på barnperspektiv och barnets perspektiv?

Nyansering av begreppet ungas inflytande och olika perspektiv på ”barnets bästa”.

Vad är nycklarna till att skapa förutsättningar för reell delaktighet och inflytande i en skapande process? 

Föreläsning blandat med dialog/workshop.

Länk till mer info: https://barnkonventionutbildning.se/

Tid och plats:
onsdag 4 oktober kl 17-19 via zoom

Praktiskt:
Detta passar dig som vill möta barn och unga i skolan.Workshopen är helt kostnadsfri för dig som är medlem i Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna. Det enda du behöver göra är att anmäla dig i formuläret nedan senast den 24 september.

Bakgrund:
Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna har fått medel från Region Skånes kulturförvaltning för att tillsammans utveckla samarbeten och kompetensutveckla våra organisationer och våra medlemmar inom området ”mötet med skolan”. Syftet är att öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur och skola. Workshopen är en del av projektet som pågår under 2023.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier (2018-2023) lyfter betydelsen av att centrumbildningarnas medlemmar ges möjlighet att stärka sin arbetsmarknad genom olika samverkanskonstellationer samt att den konstnärliga kompetensen inom litteraturområdet ska ges nya möjligheter att utvecklas genom samverkan och tillgång till nya nätverk. Region Skåne vill också bland annat stimulera nya modeller, metoder och samarbeten samt främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Anmälan Barnkonventionen – vad spelar den för roll?

    Jag är medlem i:

    * = obligatoriska fält

    Dina uppgifter lagras i enlighet med Författarcentrums rutiner för GDPR

    Dela i sociala medier