Publicerat: 09 mars, 2023 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Medlemsinbjudan
Workshop – Barnkonventionen – vad spelar den för roll?

Varmt välkommen på en digital inspirationsföreläsning i Barnkonventionen och barnrättsperspektivet kopplat till litteraturområdet med Sylvia Carlsdotter. Workshopen är digital och erbjuds vid två tillfällen, 18 april och 27 april. För dig som vill möta barn och unga i skolan

Barnkonventionen – vad spelar den för roll?

Ett digitalt pass som kan förflytta perspektiv och höja kunskapen om och öka förståelsen kring barns rättigheter! 

Du får en kort introduktion till Barnkonventionen, dess innehåll, syfte och barnsyn. 

Barnperspektiv i olika delar av processen fram till kulturupplevelser, normens öga och ord som kan bli som tatueringar. 

Dialog med koppling till skrivande, vad spelar barnkonventionen för roll?

Vad är skillnaden på barnperspektiv och barnets perspektiv?

Nyansering av begreppet ungas inflytande och olika perspektiv på ”barnets bästa”.

Vad är nycklarna till att skapa förutsättningar för reell delaktighet och inflytande i en skapande process? 

Föreläsning blandat med dialog/workshop.

Länk till mer info: https://barnkonventionutbildning.se/

Tid och plats:

18 april kl 10-12 via zoom

eller

27 april kl 17-19 via zoom

Praktiskt:

Workshopen är helt kostnadsfri för dig som är medlem i Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna. Det enda du behöver göra är att välja datum och anmäla dig här. Anmälan är nu stängd.

Bakgrund:

Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, Seriefrämjandet och Folkets Hörna har fått medel från Region Skånes kulturförvaltning för att tillsammans utveckla samarbeten och kompetensutveckla våra organisationer och våra medlemmar inom området ”mötet med skolan”. Syftet är att öka centrumbildningarnas kunskap om och förståelse kring mötet mellan kultur och skola. Workshopen är en del av projektet som pågår under 2023.

Region Skånes handlingsplan för litteratur och serier (2018-2023) lyfter betydelsen av att centrumbildningarnas medlemmar ges möjlighet att stärka sin arbetsmarknad genom olika samverkanskonstellationer samt att den konstnärliga kompetensen inom litteraturområdet ska ges nya möjligheter att utvecklas genom samverkan och tillgång till nya nätverk. Region Skåne vill också bl.a. stimulera nya modeller, metoder och samarbeten samt främja kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Dela i sociala medier