Mentorsstöd till debutanter

Mentorsstöd till debutanter

Under hösten 2019 kommer Författarcentrum Syd att sjösätta ett mentorskapsprojekt för debutanter. Till detta söker vi nu fyra stycken mentorer och fyra stycken debutanter. Upplägget går ut på att mentorerna träffar en debutant fyra gånger under projektets gång för att arbeta med debutantens författarskap. Projektet är processinriktat snarare än målinriktat. Det betyder att en dialog mellan debutant och mentor är en process och att det viktiga är den konstnärliga utvecklingen hos debutanten snarare än att ha bokutgivning som ett mål.

Projektet inleds med en workshop för de fyra mentorerna 17:e september kl. 13-15 på Författarcentrums kansli i Malmö. Då kommer vi att diskutera arbetsmetoder och tillvägagångssätt för att ta fram en manual. Mentorer arvoderas, enligt Författarförbundets arvodesrekommendationer (förberedelsetid och träffar med debutanter). Debutanterna arvoderas inte, men får förmånen att gå programmet. För att kunna ansöka om att vara mentor måste du vara medlem i Författarcentrum Syd. Om detta låter intressant, skicka en intresseanmälan senast 15/8 med CV till Jacob Åkerström, jacob.akerstrom@forfattarcentrum.se.

Projektet genomförs med stöd från Region Skåne.