Minnesord: Kristín Bjarnadóttir

Kristín Bjarnadóttir. Foto: Marcus Hast.

Minnesord: Kristín Bjarnadóttir

Vår ordförande Kristín Bjarnadóttir har avlidit. I dagens GP (28/10) publicerades ett minnesord skrivet av Carl Forsberg, fd ordförande för Författarcentrum Väst. Här nedan kan du läsa det. Kristín Bjarnadóttir har varit oerhört betydelsefull för Författarcentrum Väst, med ett stort engagemang för såväl föreningen som personalfrågor. Hon har också haft en mycket viktig roll i arbetet med Göteborgs ansökan om att bli en UNESCO litteraturstad. Hon är djupt saknad.


Minnesord


Kristín Bjarnadottir har avlidit vid en ålder av 73 år. Hon sörjs närmast av sina syskon Björg, Ragnar,
Sigurlaug och Lárus samt deras respektive familjer. Syskonskaran, som även innehöll brodern Jón (avliden 1990) och halvsystern Lára (avliden 2020), växte upp på föräldrarnas gård Hagi på norra Island. De lärde sig tidigt att hjälpa till på gården och att köra traktor. Skolan var liten och gammalmodig, terminen bara fyra månader varje vinter och de började när de var 10 år gamla.

Kristín gick tre vintrar i denna lågstadieskola, därefter internatskola och ett läsår på Valdekilde højskole i Danmark. Hon studerade drama i Reykjavík och vid Odense Teaters elevskole. Det ledde till roller i en tv-serie och en film (Skytten, 1977). Hon bodde i Danmark fram till 1978, sedan ytterligare 7 år på Island där hon arbetade inom media och på teatrar. Kristin gifte sig två gånger. Först med Jan Maagaard (1974) och därefter med Guðmundur Brynleifsson (1984). Båda äktenskapen slutade med en skilsmässa inom några år. Trots det fanns en livslång vänskap och nära relation med Jan.

Till Göteborg kom Kristín i slutet av 80-talet och här har hon studerat litteratur och filosofi på
universitetet.

Intresset för tangon väcktes på 90-talet och Kristín var välkänd som både instruktör och dj. Hon
engagerade sig inom queertango, där könet inte spelar någon roll för vem som för i dansen. Ett
resestipendium tog henne till Buenos Aires och resulterade i diktsamlingen Jag lutar mig mot dig och
flyger (2007, på svenska 2009).

Själv lärde jag känna Kristín inom Författarcentrum Väst där hon var vice ordförande under de fem år
jag var ordförande. Vi tog över ledarskapet efter en svår konflikt och det var avgörande att återvinna
förtroende. Det hade knappast varit möjligt utan Kristíns jordnära värme och eftertänksamhet.

2017 valdes Kristín till ordförande. Det första året läste personalgruppen varje vecka ur Eddan och
diskuterade innehållet, alltid med läsningar på isländska av Kristín.

”I den skogsbelagda sommaren
underligt beckmörker
vitklädda vindar för mig bortom
jag intar ett andrum i vindens hus”

Kristín Bjarnadóttir


Tillsammans hade vi tagit en del europeiska kontakter och förberett internationell verksamhet för Författarcentrum Väst. Men det var först med Kristín som projekten blev verklighet. Utbytesprojektet Waters and Harbours in the north, med författare och konstnärer från Sverige, England, Island och Färöarna, var hennes initiativ. Och här föddes inspirationen till att Göteborg en dag skulle kunna bli en UNESCO litteraturstad. En resa till Krakow och en vandring i Wislawa Szymborskas fotspår blev avgörande för förståelsen om hur det skulle gå till. Poesin och förståelsen av det lokala måste stå i centrum.

Ansökan om att Göteborg ska bli en litteraturstad är det största litteraturprojekt som både staden
och regionen någonsin inlett. Arbetet har samlat alla de större litterära aktörerna i Västsverige. Det
är svårt att överskatta Kristíns betydelse för det arbetet. I dagarna kommer svaret, men oavsett utfall
har hon lämnat ett bestående avtryck i möjligheterna för det litterära samarbetet. Hon är djupt
saknad.

Carl Forsberg, fd ordförande för Författarcentrum Väst