Mîtanî Media & Kultur skapar mötesplatser för olika kulturer

Mîtanî Media & Kultur skapar mötesplatser för olika kulturer

Välkommen till nystartade Mîtanî Media & Kultur, som drivs av Axîn Welat! Mîtanî Media & Kultur skapar mötesplatser för olika kulturer och sprider svensk litteratur till nya läsare. Detta gör vi främst genom att översätta skönlitteratur på svenska till kurdiska och arabiska. Vi bjuder också in till flerspråkiga kulturarrangemang, som poesikvällar, och producerar poddar där litteraturen blir en dialog mellan olika språk. Vår övertygelse är att människor lär känna varandra genom kulturen och för nya svenskar är det viktigt att läsa svensk litteratur för att komma in i samhället. Men i början behöver man kunna läsa på sitt eget språk. Därför finns det ett stort behov av bra översättningar. På Mïtanï Media & Kultur finns lång erfarenhet av översättningsarbete, inte minst mellan arabiska och kurdiska. Förutom översättningar och kulturarrangemang kan vi också erbjuda tolktjänster.Vår vision är att vara ett nav där kulturer och språk kan mötas och hjälpa författare hitta nya läsare. Läs mer på: www.mitanimediaochkultur.se