Publicerat: 25 februari, 2020 Skrivet av: Fredrik Lagerqvist | Skolprojekt

Möt en bilderboksskapare

Vad är en författare? Vad är en illustratör? Hur gör man en bok? Hur ritar man en pizza? Tycker författare om pizza? Dessa och andra frågor kommer barn på Stockholms förskolor ha möjlighet att ställa till några av landets främsta bilderboksskapare i år, för femte året i rad. Projektet Möt en bilderboksskapare fortsätter 2022, efter ännu ett lyckat avtryck 2021, och siktar på att bli ännu lite roligare.

Subventionerad inspiration
Vi är glada att återigen kunna erbjuda barnen på Stockholms förskolor besök av en bilderboksskapare. Besöken äger rum under nästan hela 2022, när det passar förskolan. Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms kulturförvaltning, Stockholms stadsbibliotek och Författarcentrum Öst. Besöken är kraftigt subventionerade genom Kulan, som är Stockholm stads plattform för kultur i förskola och skola. Syftet med besöken är att väcka nyfikenhet kring läsning, litteratur, bilder och skapandet av böcker. Avsikten är också att böcker, läsning, berättande och språk ska få ta större plats på Stockholms förskolor och att barnen ska inspireras att själva skapa.

Minst tusen barn
15 utvalda bilderboksskapare är med i projektet och målet är att minst tusen förskolebarn ska få ta del av satsningen. Besöken utgår från författarens upplägg och utformas i samarbete med förskolepersonalen. Besöken ska vara delvis interaktiva och innehåller i de flesta fall högläsning, fritt berättande och någon form av workshop.

Böcker och bibliotek
Förskolan betalar en anmälningsavgift för deltagande och stadsdelsbiblioteken hjälper till med att ta fram aktuella böcker för utlån. Eftersom budgeten är begränsad är det först till kvarn som gäller. Från och med 2021 kan författarmötet ske på det lokala biblioteket. Om det inte passar barngruppen kanske ett besök på biblioteket i samband bokpaketshämtningen är ett alternativ.

Välj författare
Maxgränsen för antal barn per besök är 18, och det är viktigt att den gränsen hålls. (Större grupper kan delas upp i två). Författarna har också satt egna antalsgränser som passar dem och deras upplägg. Grupper med stor åldersspridning bör också delas upp i två grupper. Läs författarpresentationerna noga så får ni bra vägledning i barnantal och åldrar.

Kostnad
Anmälningsavgiften är 1050 kronor och faktureras från Författarcentrum. Ett författarbesök beräknar vi till 60 minuter. Författarnas arvoden betalas också från Författarcentrum.

Anmälan
Se detta som unikt tillfälle att ytterligare kunna fördjupa arbetet med böcker, läsning och berättande på er förskola. Ni anmäler ert intresse genom att fylla i anmälningsformuläret. På anmälningsblanketten ska minst tre alternativ på författare anges liksom önskemål om datum eller veckodag för besöket.


Frågor? Maila till Fredrik Lagerqvist eller ring 08-611 58 03.

Dela i sociala medier