Möt en bilderboksskapare

Författarbesök på förskolan
Vad är en författare? Vad är en illustratör? Hur gör man en bok? Hur ritar man en pizza? Tycker författare om pizza? Dessa och andra frågor har barn på Stockholms förskolor möjlighet att ställa till några av landets främsta bilderboksskapare, i vårt projekt ”Möt en bilderboksskapare” som 2023 går in i sjätte året sedan starten 2017.

 

Subventionerad inspiration
Vi är glada att återigen kunna erbjuda barnen på Stockholms förskolor besök av en bilderboksskapare. Besöken äger rum under resten av 2023, när det passar förskolan. Satsningen är ett samarbete mellan Stockholms kulturförvaltning, Stockholms stadsbibliotek och Författarcentrum Öst. Besöken är kraftigt subventionerade genom Kulan, som är Stockholm stads plattform för kultur i förskola och skola. Syftet med besöken är att väcka nyfikenhet kring läsning, litteratur, bilder och skapandet av böcker. Avsikten är också att böcker, läsning, berättande och språk ska få ta större plats på Stockholms förskolor och att barnen ska inspireras att själva skapa.

 

Minst tusen barn
15 utvalda bilderboksskapare är med i projektet och målet är att minst tusen förskolebarn ska få ta del av satsningen. Besöken utgår från författarens upplägg och utformas i samarbete med förskolepersonalen. Besöken ska vara delvis interaktiva och innehåller i de flesta fall högläsning, fritt berättande och någon form av workshop.

 

Böcker och bibliotek
Författaren besöker gärna barnen på plats i förskolan. Men i många fall går det att ordna författarbesöket på ert lokala bibliotek istället, där böckerna blir en fin inramning för mötet mellan barnen och bilderboksskaparen. Om ni jobbar kreativt tillsammans med barnen inför eller efter författarbesöket finns det ofta möjlighet att ställa ut konstverken på biblioteket. Prata gärna ihop er med bibliotekarien om vilka möjligheter som finns när ni lånar böckerna inför författarens besök.

 

 

Välj författare
Maxgränsen för antal barn per besök är 18, och det är viktigt att den gränsen hålls. (Större grupper kan delas upp i två). Författarna har också satt egna antalsgränser som passar dem och deras upplägg. Grupper med stor åldersspridning bör också delas upp i två grupper. Läs författarpresentationerna noga så får ni bra vägledning i barnantal och åldrar.

 

Kostnad
Anmälningsavgiften är 1100 kronor och faktureras från Författarcentrum. Ett författarbesök beräknar vi till 60 minuter. Författarnas arvoden betalas också från Författarcentrum.

 

Anmälan
Se detta som unikt tillfälle att ytterligare kunna fördjupa arbetet med böcker, läsning och berättande på er förskola. Ni anmäler ert intresse genom att fylla i anmälningsformuläret. På anmälningsblanketten ska minst tre alternativ på författare anges liksom önskemål om datum eller veckodag för besöket.

 

Har du några frågor? Kontakta Fredrik Lagerqvist, projektledare

fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se, 070-307 48 03