Nätverket poesi och prosa i skolan

Nätverket poesi och prosa i skolan

Nätverket Poesi och prosa i skolan syftar till att levandegöra litteraturen i skolarbetet, stärka litteraturens ställning i skolan och locka unga till att läsa. Det består främst av svensklärare och gymnasiebibliotekarier, men även av andra som arbetar med unga, läsande och litteratur i Västra Götaland.

Vi har ett mycket användbart koncept för att underlätta bokning av författarbesök.
Att boka en eller flera författare behöver inte vara svårt eller dyrt. Vår idé är att man ska kunna använda sig av de författare som redan bokats för Forum för poesi och prosa och är på turné i regionen. Eftersom deras resa då redan är betalt och de är på plats, blir det jämförelsevis billigt och lätt att ordna. Det finns olika sätt.

Ett av de enklaste är att ta med sig en klass till en uppläsning på Forum för poesi och prosa. Man kan också boka en författare till skolan. Det kan vara för en uppläsning, ett samtal eller en skrivarverkstad.
Att gå samman med en eller flera andra skolor om ett gemensamt evenemang är ett annat sätt att hålla kostnaderna nere.

Hur man än gör kan man förslagsvis låta eleverna läsa en bok av författaren innan, prata om den tillsammans och på så vis förbereda eleverna för mötet med författaren. Vi kallar detta arrangemang för ”Stråket”.

Vi på Författarcentrum Väst tar hand om praktiskt såsom bokning och resor, vi kan också bistå vid ansökan till kommunens kultursamordnare om arrangörsstöd.

Detta stöd är unikt för Västra Götaland och mycket förmånligt. Klicka här för att läsa mer om arrangörsstöd.

Det är bara att botanisera i programmet för Forum för poesi och prosa och bestämma er för vilken/vilka författare ni och era elever skulle vilja möta! Programmet uppdateras i slutet av varje termin inför kommande säsong. Klicka här för att läsa programmet.

Kontaktperson: pal.borjesson@forfattarcentrum.se, 031-751 25 50

EXEMPEL PÅ ETT TIDIGARE EVENEMANG

Johan Theorin besökte Västerhöjdsgymnasiet i Skövde

2014 besökte författaren Johan Theorin – som samma vecka befann sig på turné i Västra Götalandsregionen med Forum för poesi och prosa – två gymnasier i Skövde. Ett evenemang således där eleverna på skoltid fick möta en livslevande författare som ingick i Forums program.

J. Theorin

Så här berättar Tobias C Johansson, den svensklärare som ansvarade för besöket, om dagen:

Theorins besök på Västerhöjdsgymnasiet innefattade ett slags offentligt samtal mellan honom och mig. Jag ställde ett antal frågor som utmynnade i ett samtal kring hans böcker och författarskap, författaryrket med mera.

Besöket föll mycket väl ut.

Platsen var Västerhöjdsgymnasiets kafeteria och publiken bestod av elever som var där på frivillig basis. Uppskattningsvis var det allt som allt 100 elever där och ett 10-tal lärare.

Responsen från lärare och elever har varit god och syftet med besöket – att uppmärksamma författarskapet – får anses som uppfyllt. Lärare har i efterhand fortsatt med hans romaner och återkopplat till hans besök.