Niki Mirzaei aktuell med nyutkommen diktsamling på svenska

Niki Mirzaei aktuell med nyutkommen diktsamling på svenska

Nyligen gav poeten Niki Mirzaei ut en diktsamling på svenska för första gången. Tusen speglar är ett axplock av hennes främsta dikter där teman som kärlek, hopp, förtvivlan och livet i exil behandlas. Lokalpressen har fått en intervju hemma hos henne i Sävedalen. Klicka här för att läsa!

Tusen Speglar fick Västra Götalandsregionens provöversättningsstöd 2018.

Om Niki Mirzaei

Yrke: Poet och översättare
Född: 1957 i norra Iran
Familj: Make och tre vuxna barn
Bor: Sävedalen
Bosatt i Sverige sedan: 1984
Aktuell: Med sin första diktsamling ”Tusen speglar” på svenska. Har innan dess gett ut fyra diktsamlingar på persiska
Medlem i: Svenska PEN och Iranska PEN i exil, Författarcentrum Väst

Presentation av Tusen speglar

I denna diktsamling, som ges ut av förlaget Kitab-i Arzan, har Niki Mirzaei samlat 51 av sina främsta dikter och översatt dem till svenska. De bjuder på färgstark läsning, med starka känslor; hopp och förtvivlan, kärlek, saknad och att vara åtskild från den man älskar. Andra teman som tas upp är livet i exil och motstånd mot orättvisor.Nils Wiklund, docent i psykologi och översättare till boken berättar att han är glad att det kommer ut en ny översättning, då antalet böcker som översätts till svenska de senaste åren har minskat avsevärt. Han säger också att vissa begrepp kan vara svåra att översätta, men den största delen av bildspråket i Niki Mirzaeis poesi är universellt, och hennes dikter kan tilltala vem som helst.Att översätta poesi från ett språk som persiska med sin tusenåriga litterära tradition, mångfald av allusioner, och referenser till Irans händelserika historia, är en grannlaga uppgift. För att hjälpa den ovane läsaren att förstå finns ett avsnitt i boken där historiska och litterära karaktärer presenteras, och symboliken hos vissa ting förklaras. Däribland spegeln som symboliserar bland annat ljus, självreflexion och att se tillbaka på ens minnen. Titeln ”Tusen speglar” ska enligt författaren tolkas som ”tusen minnen och hopp för framtiden”.