Bli medlem

Bli medlem i Författarcentrum Norr

Välkommen som medlem! Har du gett ut två böcker eller motsvarande kan du ansöka om att bli medlem i Författarcentrum Norr.Kriterierna för vilka som kan vara medlemmar i Författarcentrum regleras i stadgar. De innehåller följande:

1. Enskild medlem kan författare och översättare bli som ansluter sig till Författarcentrums målsättning.

2. Andra litterärt verksamma kan erhålla medlemskap efter prövning.

3. Vid inval tas hänsyn till de kriterier som Sveriges Författarförbund tillämpar.


Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt: Patrik Tornéus, 070-511 88 82