Norrlands Litteraturpris

Norrlands Litteraturpris

Norrländska litteratursällskapets stipendium Norrlands litteraturpris är för närvarande på 10 000 kronor och utdelas årligen till en bok där boken eller författaren har norrländsk anknytning. Från och med 2014 delas dessutom ett separat barn- och ungdomsbokspris ut.

2016 års pristagare är Katarina Kieri och Mats Jonsson.

Katarina Kieri
”Närmast rastlöst driver Katarina Kieri fram en berättelse i vi-form, om en generation som kilats fast mellan ytterligheter: varken bybo eller stadsbo, allvarsam eller svamlig, modern eller från det förflutna, stolt eller skamsen. Det är en roman som på samma gång styrker identiteten som ständigt ifrågasätter den, präglad av det tornedalska, men bestulen från det finska språket och i kollision med det moderna livet i staden. Av tomrummet som skapas formar Kieri ett träffsäkert tidsdokument om ett barn till tornedalingar i deltidsexil.”

Mats Jonsson
”Med humor, detaljstarka illustrationer och driv i berättandet skildrar Mats Jonsson en del av en pojkes skolgång och uppväxt i Stensätter. Genom tidssäkra tidsmarkörer och en närvarande samhällspolitisk aspekt berättar boken om ett Sverige där barn börjar kunna umgås med varandra över klass- och könsgränserna. I centrum står vänskapen med Emelie, där allt inte ännu är självklart, något författaren skickligt nyttjat för att skapa spänning i berättelsen.”