Nya i Författarcentrum Västs styrelse

Nya i Författarcentrum Västs styrelse

FCV höll årsmöte 22 mars och valde Malin Eriksson, Ulrika Nandra och Daniel Svensson till nya ledamöter i styrelsen. Klicka här för att läsa mer om dem och se hela styrelsen!

Ur verksamhetsberättelse för 2017

”Vi är aktiva på upp emot tio orter i Västra Götaland, ordnar varje år ett 50-tal litterära
evenemang av hög kvalitet, samarbetar med cirka 120 partners i regionen, Sverige och
Europa och förmedlar omkring 770 författarbesök till ett värde av cirka sju miljoner kronor.”