Nya i personalgruppen!

Till vänster: Stina Otterberg. Till höger: Maria Bouroncle

Nya i personalgruppen!

Författarcentrum Väst expanderar! Bland annat beroende på Göteborgs utnämning till litteraturstad i Unescos nätverk av kreativa städer har vi fått mer att göra. Därför har vi nu två nyanställda som ska arbeta med två av våra viktiga och roliga projekt. Varmt välkomna båda!

Stina Otterberg

Vem är du? 

– Jag är litteraturvetare, kritiker och författare. Min avhandling handlade om Olof Lagercrantz litteraturkritik, och jag har sedan dess ägnat mig åt kritik, sakprosa och essäistik. Både i det egna skrivandet och som arbetsområde, till exempel som redaktör i olika bokprojekt. Jag blev intresserad av litteraturpolitiska frågor när jag satt fyra år i arbetsgruppen för facklitteratur på Kulturrådet.

Vad jobbar du med på Författarcentrum Väst?

– Jag är projektledare för något som heter Översättarstödet och som är unikt för Västra Götaland. Författare som är bosatta här och som skriver på ett annat språk än svenska kan ansöka om detta stöd för att få sitt verk utgivet. En viktig del av vår litteratur är ju översatt litteratur, så detta ligger helt i linje med den litterära traditionen. Jag hoppas att det sprider sig att man kan söka det här stödet!

Vad läser du just nu?

– Jag har oftast flera böcker på gång samtidigt. Framför allt läser jag just nu en bok som jag ska recensera i DN, så den titeln avslöjar jag inte… men sedan läser jag en bok om romersk teater av en fransk antikforskare, Florence Dupont, som heter L’Acteur-Roi: le théatre dans la Rome antique, Eva Ströms nya diktsamling Jag såg ett träd och Andreas Cervenkas Girig-Sverige.

Maria Bouroncle

Vem är du?

Jag är medlem i Författarcentrum Väst sedan 2019. Då flyttade jag tillbaka till Göteborg från Washington DC efter drygt 25 år utomlands. Det har varit en rätt stor omställning att byta spår från internationellt bistånd till kreativt skrivande och jag saknar ofta vänner och familj på andra sidan jordklotet. Min son Sebastian är 26 år och har pluggat i Göteborg, men flyttar tillbaka till USA i sommar. Min dotter Linnéa är 23 och studerar i Nederländerna. I mars 2022 publicerades Flickan med en lapp om halsen, den andra delen i en planerad historisk trilogi om tre kvinnoöden på 1900-talet. På fritiden gillar jag att springa, resa och reparera gamla möbler. Titta gärna in på min hemsida (www.mariabouroncle.com) om du vill veta mer!

Vad jobbar du med på Författarcentrum Väst?

Jag arbetar med Läsning utan gränser, ett internationellt samarbete mellan Västsverige, Uruguay och Sydkorea som sätter barnlitteraturen i fokus. Jag tog initiativ till det här projektet i samband med att Göteborg blev Sveriges första UNESCO litteraturstad förra året. Projektet innebär bland annat att Göteborgs jämlikhetssatsning ”Staden där vi läser för våra barn” ska implementeras i trehundra skolor i Uruguay. Åttatusen barn mellan åtta och elva år kommer då att läsa en västsvensk, en koreansk och en latinamerikansk barnbok. Valet av böcker görs av en jury i respektive land utifrån gemensamma kriterier. I Västsverige består juryn av Mia Juhlin från Bokskåpets barnbokhandel, Ola Hultin från Science Fiction Bokhandeln och Susanne Sandström från Angereds bibliotek. Inter-american Development Bank, Latinamerikas största biståndsgivare, stöttar projektet med fyra miljoner kronor. Du kan läsa mer om projektet här.

Vad läser du just nu?

Amerikanskt av Ester Blenda Nordström som jag hoppas få användning av i min nästa roman.