Om Litteraturrundan

Om Litteraturrundan

Efter de första tre åren med Litteraturrundan har vi brottats med uppgiften att få fram en mer långsiktig ekonomisk bärkraft för projektet. Årets arrangemang genomförs på sensommaren, i övrigt är Litteraturrundan i stort sig likt. En ny form är på gång till 2017.

Litteraturrundan har genomförts under tre år, 2013-15 i regi av Författarcentrum Syd, en ideell förening för nära 400 yrkesverksamma författare. Med Litteraturrundan vill Författarcentrum Syd ta vara på det intresse som finns för det skrivna ordet, öka läslusten och stimulera litteraturintresset genom kreativa möten med författare och läsare/publik. Skapa ett större sammanhang för alla enskilda aktörer inom litteraturens område, en gemenskap att samlas kring i hela Skåne och på sikt södra Sverige. Även göra omgivningen medveten om författarnas roll som kulturskapare i lokalsamhället.

De första två åren fick vi stöd av Region Skåne och projektet har under de tre åren haft ett stöd av ABF Skåne. En arbetsgrupp står för information, samordning och marknadsföring till de medverkande i Litteraturrundan, vilket under 2015 omfattade cirka 200 deltagare. Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för läsare och författare att mötas i verkligheten – på landsbygden och i städerna – vid ett och samma tillfälle.

Litteraturrundan är fylld av samtal om böcker, högläsningar, workshops, poesivandringar, skrivarkurser, dramatiseringar, med mera. Det är också ett tillfälle för samarbete och kontaktskapande mellan andra kulturaktörer och näringsidkare eftersom arrangemangen ofta sker i samarbete med illustratörer, musiker, förläggare, bokhandeln, kaféer, bibliotek och många andra.

Den första Litteraturrundan ägde rum i Skåne den  27-28 april 2013, den andra var 10-11 maj 2014 med Stöd av ABF och utvecklingsbidrag från Region Skåne. Den tredje rundan 25-26 april 2015 genomfördes med stöd av ABF Skåne. Tidigare års program finns på hemsidan www.litteraturrundan.se