Om oss

Om oss

Författarcentrum Väst omfattar Västra Götaland, Halland och Värmland. Föreningen har cirka 350 yrkesverksamma författare som medlemmar.

Via Författarförmedlingen förmedlar vi författarframträdanden i framförallt skolor och bibliotek. Vi arrangerar olika litterära evenemang för allmänheten, bland annat Forum för poesi och prosa, Sveriges ledande scen för uppläst litteratur.

Föreningen driver också olika frågor med anknytning till litteratur. Det kan vara allt från yttrandefrihet till att värna lokala bibliotek.

Vi kombinerar det litterära med engagemang för ett gott samhälle med bland annat inriktning på läsfrämjande, integration och ungdomar.

Läs mera under de olika rubrikerna i rullmenyn!


Finansiering

Författarcentrum Västs verksamhet för litteraturen i västra Sverige finansieras främst av Statens kulturråd, Västra Götaland och – i Göteborg – Göteborg.

Vår stora – numera nationella – tävling för gymnasieelever, Jag skriver i dina ord, bekostas av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Den pågår fram till sommaren 2018.

Vår litterära elevtidning Made in Backa finansieras av Norra Hisingen. Vi stöds också i mindre skala för separata projekt av Svenska Akademien och Ballograf.

I övrigt söker vi stöd för olika enskilda verksamheter och projekt från gång till gång.


Samarbeten

Författarcentrum Väst har runt 120 samarbetspartners i Västra Götaland, övriga Västsverige, riket och internationellt. Vi samarbetar med andra litterära och kulturella organisationer, kommuner, regioner, näringsliv, lokala bibliotek, studieförbund och många andra parter. Här nedan presenteras några av våra större samarbeten.

Kultur i Väst

Kultur i Väst och Författarcentrum Väst har båda ett uppdrag att verka för litteraturen i Västa Götaland. Det är för oss naturligt att samverka på olika sätt kring evenemang, marknadsföring etc. Läs mer om Kultur i Väst

Sveriges Författarförbund

Många av Författarcentrum Västs medlemmar är också med i SFF som vi samarbetar med mot litterärt gratisarbete, kring litteraturpolitik och att stärka litteraturens krafter i väst. Klicka här för att läsa mer om Sveriges Författarförbund!

Kultur och Näringsliv

Vårt samarbete med Kultur och Näringsliv är ett sätt att nå ut med litteraturen på företag och arbetsplatser samt att söka sponsringssamarbeten. Läs mer om Kultur och Näringsliv

Västsvenska Författarsällskapet

Västsvenska Författarsällskapet och Författarcentrum Väst samarbetar kring att dela ut VFS pris Årets författare, som funnits sedan 1955 och numera stöds av Göteborg. Läs mer om Västsvenska Författarsällskapet.

Vi är även medlemmar i Tillt/Skådebanan

Policies


Förslag till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående förslag till Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst). Policyförslaget kommer att användas som diskussionsunderlag under våren 2018 i Författarcentrums regionala styrelser. Är du medlem i Författarcentrum och har åsikter om förslaget går det bra att kontakta styrelsen i respektive region via det regionala kansliet.

Läs förslaget till policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier


Integritetspolicy
Författarcentrum (vi) är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår
hantering av dina personuppgifter i kontakten med oss.

Läs vår Integritetspolicy här


Dataskydd och GDPR

Allmän information om dataskydd och GDPR