Bli medlem!

Grunden för medlemskap i Författarcentrum Väst är det skrivna ordet. Medlem kan den bli som är med i Sveriges Författarförbund eller har kommit ut med minst två egna eller översatta böcker på allmänt och bekant förlag.

Efter särskild prövning kan även den som har publicerat sina böcker via någon form av egenutgivning eller gett ut endast en bok men därutöver har annan väl dokumenterad litterär verksamhet bli medlem i Författarcentrum Väst.

Som författare har du god nytta av att vara med  i Författarcentrum Väst – du synliggörs på olika vis i våra utåtriktade kanaler, du får tillgång till utvecklande seminarier med mera. Klicka här för att läsa mer om dina förmåner som medlem!

Genom ditt medlemskap stödjer du också vårt arbete med att sprida litteraturen brett i samhället och försvara yttrande- och tryckfriheten.

För att ansöka om medlemskap i Författarcentrum Väst, ladda ner blanketten nedan, fyll i den och skicka till:

Författarcentrum Väst
Fjällgatan 29
413 17 Göteborg

OBS! Sökande som inte är medlem i Sveriges Författarförbund skall till denna ansökan bifoga minst en av sina böcker, den som gett ut via någon form av egenutgivning ska bifoga två.

Klicka här för blankett för medlemsansökan

Kontaktperson: Siri Reuterstrand: siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se – 031-41 63 20