Om oss

Författarcentrum grundades 1967 och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för yrkesverksamma författare. Från starten har verksamheten genomsyrats av målsättningen att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, föra ut litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten, förbättra författares arbetsmöjligheter och verka för en breddning av kulturutbudet genom samverkan med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, institutioner, arbetsplatser, föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur.

Under 1970-talet bildades fyra föreningar: Författarcentrum Norr, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst. Författarcentrum har därmed en lång erfarenhet av att bredda kulturlivet och föra ut litteraturen i hela landet.

Regionerna i Författarcentrum samarbetar kring gemensamma frågor såsom fördelningen av det årliga anslaget från Statens kulturråd, kvalitetssäkring av författarförmedlingen, utveckling av hemsidan samt övergripande policyfrågor och författares arbetsvillkor.

Arbetet i 2021 års riksstyrelse i Författarcentrum Riks leds av ordförande Oline Stig. Styrelsen består av ordföranden från de fyra regionala styrelserna. På Riks årsmöte i april representeras varje region av fyra ombud som utses på respektive regions årsmöte.

Intresset för att bli medlem i våra föreningar är stabilt. Antalet nya medlemmar ökar. I dag är 1 634 författare medlem i någon av Författarcentrums regionala medlemsorganisationer.

Författarcentrums målsättningar är att

– Föra ut litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten och förbättra författares arbetsmöjligheter.

– Öka kontakten mellan författare och allmänheten och verka för en breddning av kulturlivet.

– Samverka med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur.

Integritetspolicy för Författarcentrum

Allmän information om dataskydd och GDPR

Läs mer om Författarcentrum mål och verksamhet.

Författarcentrum Riks Verksamhetsplan 2022

Arkiv

Författarcentrum firade 50 år hösten 2017 med ett nationellt firande med uppläsningar och framträdanden av våra medlemmar i de fyra regionerna. Se alla arrangemang som genomfördes här.

Skrået, Författarcentrums webbmagasin 2016-2017. Läs i PDF-format eller arkiverad webbversion.

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017 och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst).

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Riks nya medlemssida

Här hittar du som är medlem i någon av Författarcentrums regioner Författarcentrum Riks nya medlemssida www.forfattarcentrum.se/forfattarcentrum-riks.

For ICORN-writers

Professional writers at ICORN or newly arrived professional writers in Sweden, we at Författarcentrum (Writer’s Center) want to inform you of the Writers’ Center and encourage you to become members. Read more.

Foto: Gabriella Dahlman