Om oss

Författarcentrum grundades 1967 i Stockholm och är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för yrkesverksamma författare. Under 1970-talet bildades fyra regionala föreningar: Författarcentrum Norr, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Väst och Författarcentrum Öst. Omkring 1500 författare är medlemmar i någon av de regionala föreningarna.

Författarcentrum riks är en paraplyorganisation för författarförmedlingen och gemensamma frågor. Riksstyrelsen består av en representant från varje regional styrelse och av en ordförande som utses av riks årsmöte där varje region representeras av fyra medlemmar (ombud) som utses på respektive regions årsmöte.

Författarcentrums målsättningar är att
– föra ut litteraturen i samhället, slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten och förbättra författares arbetsmöjligheter.
– öka kontakten mellan författare och allmänheten och verka för en breddning av kulturlivet.
– samverka med kommunala, regionala och statliga organ, bibliotek, skolor, föreningar, övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur.

Integritetspolicy för Författarcentrum

Allmän information om dataskydd och GDPR

Läs mer om Författarcentrum mål och verksamhet.

Författarcentrum Riks Verksamhetsplan 2019

Arkiv
Författarcentrum firade 50 år hösten 2017 med ett nationellt firande med uppläsningar och framträdanden av våra medlemmar i de fyra regionerna. Se alla arrangemang som genomfördes här.

Skrået, Författarcentrums webbmagasin 2016-2017. Läs i PDF-format eller arkiverad webbversion.

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
Som en följd av #metoo-upproret hösten 2017 har Författarcentrums riksstyrelse tagit fram nedanstående Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Förslaget har behandlats på riksstyrelsens möte i Stockholm den 7-8 december 2017 och ska gälla för hela organisationen (Författarcentrum Syd, Norr, Väst och Öst).

Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

For ICORN-writers
Professional writers at ICORN or newly arrived professional writers in Sweden, we at Författarcentrum (Writer’s Center) want to inform you of the Writers’ Center and encourage you to become members. Read more.

Foto: Gabriella Dahlman