Manustjänster – proffsig hjälp för alla författare

Vi hjälper dig som har ett manus, att komma ett steg närmare en text färdig för publicering. Etablerade såväl som helt färska författare kan ha nytta av våra tjänster. Alla våra medarbetare har relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

 

Manustjänsterna riktar sig till alla typer av författare oavsett genre, målgrupp eller erfarenhet. Våra medarbetares arvoden är det som i huvudsak avgör priset för tjänsterna, Författarcentrum tar bara betalt för en viss administration, vilket innebär att vi kan hålla jämförelsevis låga priser för riktigt hög kvalitet. Författarcentrum som organisation står också som garant för att du får ett professionellt utfört arbete för det du betalar.

 

Lektörstjänsten
Vår mest använda tjänst, är för dig som vill ha ett professionellt och pålitligt utlåtande om ditt manus. Du behöver få veta vad som är bra, och mindre bra, med det du har skrivit och få råd om hur du kan utveckla din text. Lektören läser ditt manus och återkopplar med ett skriftligt utlåtande.
Mer om lektörstjänsten.

 

Redaktörstjänsten
Vänder sig till dig som har kommit långt med ditt manus. Mållinjen närmar sig och du behöver ett proffs som hjälper dig att ta de sista, avgörande, stegen mot en bra slutprodukt. Här handlar det ofta om att justera detaljer men ofta sker också omvälvande ändringar och kvalitetshöjningar här. Redaktören läser ditt manus och återkopplar först skriftligt, sedan muntligt vid ett möte.
Mer om redaktörstjänsten.

 

Korrekturläsning
För dig som vill rensa ditt manus från felaktigheter. Här uppmärksammas du på stavfel, särskrivningar, grammatiska tveksamheter och vissa kosmetiska problem med din text. Korrekturläsaren läser, markerar fel samt föreslår ändringar.
Mer om korrekturläsning.

 

 

Kontakt Författarcentrum Öst 

Projektledare Fredrik Lagerqvist 

fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se 

070-307 48 03

 

Kontakt Författarcentrum Väst 

Projektledare Siri Reuterstrand 

siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se

031-41 63 20