Författarcentrum Öst

Författarcentrum Öst

Författarcentrum Öst är Sveriges största författarförmedling. Vi skapar möten mellan författare och läsare. Vi har drygt 850 yrkesverksamma författare som medlemmar och förmedlar årligen närmare 1500 uppdrag till skolor, bibliotek, företag, mässor och organisationer. Därutöver driver vi läs- och skrivfrämjande projekt och arrangerar litterära evenemang. Vi erbjuder även professionella manustjänster. Verksamheten omfattar Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro, Västmanland och Dalarna.

Läsfrämjande projekt

Nytt läsfrämjande poesiprojekt för 10-åringar

Författarcentrum Öst startar ett nytt läsfrämjande projekt med fokus på poesi. I P som i poesi kommer poeter hålla workshops för elever i årskurs 4. Tillsammans kommer de att läsa, tolka och skriva poesi vid två tillfällen.

Läs mer

Stockholms största bokcirkel

2024 års utvalda bok är romanen Alltings början av Karolina Ramqvist som gavs ut 2012. Under året arrangeras flertal aktiviteter knutna till boken runt om på Stockholms 40 bibliotek, såväl fysiska som digitala.

Läs mer

Författarbesök i ditt klassrum

Öka läslusten hos dina elever genom att bjuda in en författare. Genom möten med författare, som berättar om skrivande och läsning, kan man väcka elevernas läslust, inspirera till eget skrivande samt utveckla språk och fantasi.

Läs mer

Skapande skola

Det personliga mötet med författaren är ett effektivt sätt att väcka läs- och skrivlust hos elever. I vår Författarförmedling har vi författare för alla åldrar, för alla typer av klasser. Via oss kan du enkelt boka en författare inom ramen för Skapande skola!

 

Läs mer

Manustjänster – professionell hjälp för alla författare

Vi hjälper dig som har ett manus, eller en manusidé, till ett stort steg mot ett manus färdigt för tryck. Etablerade såväl som helt färska författare använder sig av tjänsterna. Alla våra medarbetare har relevant utbildning och yrkeserfarenhet.

Läs mer
skrivande händer

Boka författare

Välkommen att boka författare till skol- och biblioteksbesök, skrivarverkstäder, litteraturfestivaler, uppläsningar, inspirations- och studiedagar med mera.