Översättarstöd och provöversättningsstöd 2020

Översättarstöd och provöversättningsstöd 2020

Utlysning!

För femte året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd som ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.  


Översättarstöd: Det unika stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Provöversättningsstöd: Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. 


Ansökningstider

Ansökningstider för provöversättningsstöd:
10 maj – 10 juni samt
1 augusti – 19 oktober 2020.

Ansökningstid för översättarstöd:
1 augusti – 19 oktober 2020. 


Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.
Läs mer på: www.oversattarstod.se

Kontaktperson:
Hedvig van Berlekom
oversattarstod@forfattarcentrum.se