Översättarstöd i Väst

Översättarstöd i Väst

Utlysning av Västra Götalands översättarstöd.
Sök 15 augusti – 9 oktober 2016!
Stöd för översättning till svenska av invandrade författares verk. Författaren, förlaget eller översättaren ska vara skriven i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen har inrättat ett nytt översättarstöd. Stödet ska ge ökade möjligheter till försörjning och synlighet för författare med invandrarbakgrund. Det ska också öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på i Sverige ännu ej kända författare som skriver på annat språk än svenska.

Författarcentrum Väst är den organisation som fått i uppdrag att administrera stödet.

Klicka här för att läsa mer!