Översättarstödet 2019

Översättarstödet 2019

Tidigare i år beslutade Västra Götalands kulturnämnd att översättarstödet ska utlysas med 200 000 kr år 2019. Detta är en höjning med 
50 000 kr från föregående år. Översättarstödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker) skrivna av författare/publicister på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans.

Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta ansökan om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland. 

Ansökningstiden sträcker sig från 14 maj till 30 september 2019. 

Läs mer på: www.oversattarstod.se