Fyra FCV-medlemmar bland Göteborgs arbets- och kulturstipendiater 2020

Göran Dahlberg (foto: Jarmo Jarmo Väyrynen), Christine Falkenland (foto: Kristin Lidell), Jenny Högström (foto: Annika von Hausswolff), Peter Nilsson (foto: Roland Cox)

Fyra FCV-medlemmar bland Göteborgs arbets- och kulturstipendiater 2020

Vi vill gratulera fyra av Författarcentrum Västs medlemmar som tilldelas Göteborgs Stads stipendier 2020! Christine Falkenland och Jenny Högström tilldelas Arbetsstipendium för författare. Peter Nilsson och Göran Dahlberg tilldelas Kulturstipendium.

Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendier och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens sammanträde 20 april. Sammanlagt får 22 verksamma konstnärer, författare, koreografer, musiker, filmklippare och skådespelare stipendier. Stipendierna brukar delas ut under högtidliga former under våren, men på grund av Covid-19 har ceremonin skjutits upp och äger rum måndag 21 september kl 17.45 på Börsen.

Här hittar du samtliga mottagare av Göteborgs Stads kultur- och författarstipendier 2020.