Publicerat: 02 januari, 2024

Poesi i fokus 2024

Under 2024 satsar Författarcentrum Syd på poesi och att synliggöra både lyriken och dess särskilda författare, samt bidra till dess synlighet i olika sammanhang. Poesin och dess författare är något som bokas i lägre grad via Författarförmedlingen och det är också en av de litterära former som har svårast att hävda sig i en allt mer marknadsanpassad kulturvärld. Vi har samtidigt goda erfarenheter av vad som sker när lyriska texter förmedlas muntligen på scener och tror att det finns mycket att vinna på att stötta det talade ordet. I våra egna arrangemang lyfter vi genren och skapar litterära evenemang där poeter och författare inom den muntliga litterära traditionen står i centrum 2024.

Under temaåret planerar vi att lyfta författare som skriver på andra modersmål än svenska. Poesi handlar mycket om rytm och framförande och kan vara givande att ta del av oavsett om du förstår ordens faktiska innebörd, och att samläsa poesi på flera språk är något som vi har god erfarenhet av.

Dela i sociala medier