Makthavarna om litteraturen på Göteborgs kulturkalas

Makthavarna om litteraturen på Göteborgs kulturkalas

I juni berättade vi om att endast 0,5 procent av Kulturkalasets budget går till litteratur– se den lilla springan i tårtan nedan. I denna utgåva har vi låtit frågorna gå vidare till några ansvariga politiker i Göteborg & Co:s styrelse och till dess VD.

– I en tid av sjunkande läsande – borde inte litteraturen få större utrymme?

– Vad kan göras till nästa år för att stärka litteraturens ställning på Kulturkalaset?

 

 

Håkan Linnarsson (S), ordförande i Göteborg & Co

Camilla Nyman, VD, Göteborg & Co

Pär-Ola Mannefred (M), 2 vice ordförande

– Jag anser inte att innehåll är en styrelsefråga.

Har inte svarat trots att Linnarsson hänvisar till henne.

– Ja, litteraturen bör ges större utrymme på kulturkalaset.

– Dina frågor är helt berättigade, men jag anser inte att innehåll och programpunkter är en styrelsefråga, säger Håkan Linnarsson (S), ordförande i Göteborg & Co:s styrelse. Jag har skickat över frågorna till Camilla Nyman, VD för Göteborg & Co.

Men visst måste väl Kulturkalasets innehåll och profil vara frågor för styrelsen? På denna fråga har Håkan Linnarsson inte svarat.

Det anser dock de båda kommunalråden Mariya Voyvodova (S) och Kristina Tharing (M), de är dessutom ordförande respektive andre vice ordförande i Göteborgs kulturnämnd.

– Frågan rör budgeten som är ett ansvar för Göteborg & Co:s politiska styrelse, säger Voyvodova.

– Det är svårt att säga emot din beskrivning av litteraturens plats under kulturkalaset, svarar Tharing. Det är Göteborg & Co som äger arrangemanget, men jag lovar att ta upp synpunkterna med kulturnämndens presidium och direktör.

Camilla Nyman, Göteborg & Co:s verkställande direktör – som Håkan Linnarsson hänvisar till – har trots flera mejl och muntliga påstötningar via hennes medarbetare inte svarat på frågorna.

Pär-Ola Mannefred (M), andre vice ordförande i Göteborg & Co:s styrelse håller med om att litteraturens ställning bör stärkas på Kulturkalaset.
-Men inte genom att mer pengar skjuts till utan genom omfördelning inom budgeten.
När han får höra talas om nedskärningen av anslagen till vuxenlitteratur, från 21 000 kronor till 18000 säger han:
– Jag blir generad… Det är ju felräkningspengar.
Om nästa års kulturkalas svarar Mannefred:
– Kom med goda inspel om litteratur till Kulturkalaset inför nästa år! Jag ska ta upp frågan i styrelsen.

Inte heller Monika Djurner (V), förste vice ordförande i Göteborg & Co, har svarat på frågorna.

Klicka här för att komma till den ursprungliga artikeln om litteraturen på Kulturkalaset!

PETER NILSSON
(22 + 23 augusti 2017)