Provins aktuellt med nytt nummer

Provins aktuellt med nytt nummer

Välkommen till skogen, till hygget, timmerbilen och sågverket, till godstransporten till fabriken, pappersbruket, tryckeriet och bokbinderiet, distributionsbilarna på väg till bokhandlare och brevlådor, välkommen till bruksorten, arbetsplatsen, barndomshemmet, fabrikspipans rökpelare, luktsinnet och doftminnet, trycksvärtan, bläckfläcken, dagboken och brevet, välkommen nytryckta tidskrift till näsan, fingertoppar till texturen, ögon till de typografiska elementen, välkommen vattnet till papperet som mätinstrument, årsringar, varningsklockor, välkommen framtidsland, arma och fattiga norrlänningar, välkomna till omställningen från koloniserade till kommersiellt exploaterade, från syn till hörsel och läsning till lyssning, hållbart till hushållning, från massaved till massvarsel till nyanställning vid kartongfabriken, välkommen till pappersmissbruket, poesin och emballaget, det stökiga skrivbordet, antikvariatet, välkommen att göra din beställning, till ditt ombud, paketerat och klart, välkommen annonsörer och oberoende förlag, välkommen att visa pappren som bevisar att du finns, välkommen till den papperslösa tillvaron, till namn nedskrivna med bläck i skogen.

Välkommen i svart på vitt till den 40:e årgångens tredje nummer av Provins – norrländsk litterär tidskrift – tema Pappersbruk.