Redaktörstjänsten

Redaktörstjänsten

Redaktörstjänsten vänder sig till dig som har kommit så långt med ditt manus att du betraktar det i stort sett som klart, som inte har trillat ner i någon av de vanligaste fallgroparna och som nu behöver hjälp med de sista justeringarna. Kontakt med redaktören har du via mejl eller per telefon, om ni bor för långt ifrån varandra för att kunna träffas. Alla våra redaktörer har dokumenterad erfarenhet av redaktörsarbete och är dessutom medlemmar i Författarcentrum Öst, d.v.s. de är själva författare.

Hur du går tillväga
Vi måste till att börja med få manuskriptets femtio första sidor för bedömning samt en beskrivning av manuskriptet och vad du tycker att du behöver redaktörens hjälp med. Beskrivningen bör inte omfatta mer än en A4-sida.
– Mejla manussidorna och beskrivningen till manus@forfattarcentrum.se. I ärenderaden skriver du Redaktörstjänst.
– Sätt in 200 kronor på Författarcentrum Östs bankgiro 503-6579, ange ditt namn som betalningsavsändare.
Vi lägger ner mycket tid på manus som sänds till oss för bedömning, därför måste vi ta betalt för bedömningen. Om ditt manus är redaktörsdugligt, rabatteras kostnaden för redaktörstjänsten med motsvarande summa. Om det inte är det och du väljer att lämna det till oss för lektörsläsning, rabatteras även den kostnaden med 200 kronor.

Om manuset bedöms vara redaktörsdugligt anlitar vi en lämplig redaktör och ett avtal skrivs mellan dig, redaktören och Författarcentrum. När det gäller beskrivningen av redaktörsuppdraget, utgår vi från den beskrivning som du har mejlat in tillsammans med manusets första femtio sidor. Det som också är viktigt att avtala är tidsåtgång och tidsramar. Därefter skickar du in hela manuskriptet enligt uppgifterna nedan.

Viktigt att känna till
Det är ganska få av manusen som vi får in till Redaktörstjänsten, som bedöms vara klara för redaktörsarbete. De manus som kommer igenom nålsögat har nästan undantagslöst varit inlämnade på Lektörstjänsten och därefter omarbetats, eller också har de skrivits av redan etablerade författare.

Om du har haft ditt manus inlämnat hos oss för lektörsläsning under det senaste året, behöver du troligtvis inte lämna in det för bedömning. Ta istället kontakt med oss, så stämmer vi av med den lektör du hade.

Om du har för avsikt att skicka ditt manus till förlag, är det kan ske det du ska göra först. Om förlaget bestämmer sig för att ge ut det, erbjuder förlaget redaktörshjälp.

Instruktioner för inskick av manus

  • Manuskriptet sänds som pdf, om det skickas digitalt och om inte redaktören önskar något annat.
  • Manuset skickas till den mejladress du får av Författarcentrum.
  • Manuset ska vara försett med titel eller arbetstitel,
  • ha teckenstorlek på minst 12 pkt,
  • ha ett radavstånd på 1,5 eller 2,
  • ha 2,5-3 cm marginal på båda sidor,
  • vara sidnumrerat,
  • vara försett med en separat följesedel med manusets titel och ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Vi har inte möjlighet att hämta ut manus som skickas med rekommenderad post. Skicka inte med några skrymmande pärmar.
Obs! Under perioden mellan midsommar och mitten av augusti har vi mycket begränsad möjlighet att bedöma manus.

Kostnad
Du betalar 2.200 kr i grundkostnad, därutöver 18 kr per manussida* och 800 kr per timme för möte med redaktören (telefonmöte, om ni bor på skilda orter) . Moms tillkommer med 25%.
Betalning sker mot faktura som skickas med e-post när manuskriptet inkommit till oss.

* Vi räknar utifrån dubbelt radavstånd. Om manuset har halvdubbelt radavstånd, adderar vi sidantalet med 33%.

Kontakt
Åsa Nordlinder, 08-611 58 06