Publicerat: 13 september, 2016 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Läs mer

Redaktörstjänst

Redaktörstjänsten vänder sig till dig som har kommit så långt med ditt manus att du betraktar det som i stort sett klart. Du har inte trillat ner i någon av de vanligaste fallgroparna och behöver nu hjälp med de sista justeringarna. Kontakt med redaktören har du via mejl eller per telefon, om ni bor för långt ifrån varandra för att kunna träffas.

Obs! Om du har för avsikt att skicka ditt manus till förlag, föreslår vi att du gör det direkt – eller att du anlitar lektörstjänsten. Om förlaget bestämmer sig för utgivning, står nämligen förlaget för redaktörsarbetet.

Hur du går tillväga
Mejla in manuskriptet tillsammans med en kortfattad beskrivning av det. Beskrivningen bör inte omfatta mer än en A4-sida. I ärenderaden skriver du Redaktörstjänst.
Om manuset bedöms vara redaktörsdugligt anlitar vi en lämplig redaktör och ett avtal skrivs mellan dig, redaktören och Författarcentrum. I avtalet regleras kostnad och tidsåtgång.


Viktigt att känna till
Det är ganska få av manusen som vi får in till Redaktörstjänst, som bedöms vara klara för redaktörsarbete. De manus som kommer igenom nålsögat har ofta varit inlämnade på Lektörstjänsten först och därefter omarbetats, eller också har de skrivits av redan etablerade författare.

Om du har haft ditt manus inlämnat hos oss för lektörsläsning under det senaste året, behöver du troligtvis inte lämna in det för bedömning.

Instruktioner för inskick av manus

  • Manuskriptet skickas som wordfil.
  • Det ska vara försett med titel eller arbetstitel,
  • ha teckenstorlek på 12 pkt,
  • ha ett radavstånd på 1,5 eller 2,
  • ha 2,5-3 cm marginal på båda sidor,
  • vara sidnumrerat,
  • vara försett med en separat följesedel med manusets titel och ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress.

Kostnad
Du betalar 2.250 kr i grundkostnad, därutöver 18 kr per manussida* och 950 kr per timme för möte med redaktören (telefonmöte, om ni bor på skilda orter) . Moms tillkommer med 25%.
Betalning sker mot faktura som skickas med e-post så snart det av Författarcentrum skrivna avtalet har godkänts av både dig och redaktören.

* Vi räknar utifrån dubbelt radavstånd. Om manuset har halvdubbelt radavstånd, adderar vi sidantalet med 33%.

Hit skickar du ditt manus
Redaktörstjänsten administreras av Författarcentrum Öst och Författarcentrum Väst. Det kan vara en fördel att välja den region som du bor i eller bor närmast, ifall du och redaktören ska träffas (telefonmöten fungerar annars också bra).

………………………………………………………………………………………………

Författarcentrum Öst
Fredrik Lagerqvist | fredrik.lagerqvist@forfattarcentrum.se | 08 611 58 03
………………………………………………………………………………………………

Författarcentrum Väst
Siri Reuterstrand | siri.reuterstrand@forfattarcentrum.se | 031 41 63 20
Plusgiro: 814660-7 (för inbetalning av 200 kr / FC Väst)

………………………………………………………………………………………………

Alla våra lektörer, redaktörer, skrivcoacher och korrekturläsare har dokumenterad erfarenhet av de skrivtjänster de erbjuder. De är dessutom författare själva och medlemmar i Författarcentrum.

Dela i sociala medier