Romska berättelser i väst

Romska berättelser i väst

Romer – kunskap, möten, läsande och berättande

Med det tvådelade projektet Romer – kunskap, möten, läsande och berättande vill vi fortsätta arbetet med att öka kunskapen i regionen om romers historia och situation idag. Projektet pågår under hela 2018.

Kunskapsspridning​ ​med​ ​Den​ ​ohörda​ ​historien​ ​som​ ​verktyg

Genom samtal, framträdanden och uppläsningar ska fler få ta del av de personliga berättelser och livsöden som ryms i antologin och som i sin tur är en del av vår gemensamma historia. Vi samarbetar med folkbildaren, föreläsaren och författaren Bennie Åkerfeldt samt med författarna i Den ohörda historien. Satsningen riktar sig till allmänhet och gymnasieskola. Är du gymnasielärare och intresserad av att veta mer? Kontakta: hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

 

Jag vill berätta min historia – Skrivarkurs för romer med möjlighet till digital publicering

Hösten 2018 erbjuder vi skrivarkurser på för romer  – med författaren och skrivpedagogen Susanne Holmgren. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande för att berätta din egen eller dina släktingars historia. ​Vi kommer att lära av varandras erfarenheter och texter och vi kommer också att hämta inspiration från befintliga prosatexter och poesi.

Vi erbjuder en kurs riktad till vuxna och en till ungdomar. Endast tio platser per kurs – först till kvarn! För den som vill finns möjlighet till digital publicering på Författarcentrum Västs hemsida efter avslutad kurs. Ersättning utbetalas. Kursen avslutas med en gemensam kväll där deltagare från båda kurserna möts.

Kursen passar både för dig som skrivit tidigare och för dig som är nybörjare och är nyfiken på att testa.

Avgift:​ Kostnadsfritt
Plats: ​Arbetarrörelsens Folkhögskola, Järntoget, Göteborg
Omfattning:​ 2,5 h (inkl paus med fika) per tillfälle, tio kurstillfällen under hösten 2018. Ungdomar (ca 14-18 år): Måndagar kl. 18-20.30. Vuxna: Tisdagar kl. 18.30-21. Start v 37-38
Anmälan​ – med namn, adress, mejladress, personnummer och mobilnummer – till hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

 

Antologi: Den ohörda historien

Våren 2016 påbörjades arbetet med en antologi som senare fick namnet Den ohörda historien – romska och resandeberättelser. Genom att skriva om sina egna liv, eller sammanställa äldre släktingars berättelser, bidrar författarna i Den ohörda historien till spridning av en till stora delar okänd historia. Läsaren får ta del av människoöden från tidigt 1900-tal till nutid. Bland de medverkande finns både etablerade och ickeetablerade skribenter. De flesta av dem har handletts av författaren och kulturskribenten Malin Lindroth. I ett par av fallen, där författarna inte varit läs- och skrivkunniga, har muntliga berättelser skrivits ner och översatts till svenska. Tio personer har bidragit med sina historier. Den ohörda historien – romska och resandeberättelser släpptes i september 2016.

”(…)en viktig motvikt mot de generaliseringar och fördomar som vinner allt mer mark i vårt samhälle idag.” Stefan Eklund, Göteborgs-Posten.

Författare: Bagir Kwiek, Bennie Åkerfeldt, Kurt Magnusson, Celina Adamsson och Alex Skoglund Adamsson, Ajten Berlafa, Robert och Rade Simonović, Georgeta Baicu och Adela Jedu.
Redaktörer: Malin Lindroth och Hedvig van Berlekom

Köp boken på Adlibris eller Bokus.

Romska och resandeberättelser 2014-2016

Under 2014 – 2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur.

Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Därför startade vi tillsammans med romska och resandeaktörer i Västra Götaland projektet Romska och resandeberättelser. Satsningen var också ett sätt att i praktisk handling och på vårt område visa solidaritet med en utsatt folkgrupp.

Vi vävde in Romska och resandeberättelser i vår ordinarie verksamhet samt ordnade särskilda evenemang och skrivarkurser riktade till romer och resande. Här kan du läsa mer om de aktiviteter som ägt rum inom projektet 2014-2016.

Inom projektet har vi samverkat med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.