Publicerat: 01 januari, 2021 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Läs mer

Romska och resandeberättelser 2014-2016

Under 2014 – 2016 genomförde Författarcentrum Väst ett större romskt-resande-svenskt samarbete kring romskt och resandeberättande och litteratur.

Romsk och resandelitteratur och romskt och resandeberättande är tämligen okända för den svenska allmänheten. Både romerna och resandena själva och vi i majoritetsbefolkningen har ett intresse av att få ta del av denna okända historia. Därför startade vi tillsammans med romska och resandeaktörer i Västra Götaland projektet Romska och resandeberättelser. Satsningen var också ett sätt att i praktisk handling och på vårt område visa solidaritet med en utsatt folkgrupp.

Vi vävde in Romska och resandeberättelser i vår ordinarie verksamhet samt ordnade särskilda evenemang och skrivarkurser riktade till romer och resande. Här kan du läsa mer om de aktiviteter som ägt rum inom projektet 2014-2016.

Inom projektet har vi samverkat med Romska rådets kulturgrupp och Kulturgruppen för resandefolket, enskilda aktiva romer som författaren Bagir Kwiek samt en rad andra organisationer och enskilda.

Dela i sociala medier