Publicerat: 04 mars, 2020 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Aktuell Nyhet

Rusta biblioteken

Författarcentrum stödjer Författarförbundets bibliotekskampanj

Biblioteksdöden – en skam för Sverige!
Biblioteken är levande samlingsplatser för kunskap och bildning. Ändå sviktar förståelsen för deras betydelse och potential. På många håll utvecklas inte biblioteken, utan läggs ned. Sedan 1995 har mer än en fjärdedel av landets folkbibliotek och filialer försvunnit, och nedläggningarna fortsätter i oförminskad takt.

För att slippa ta ansvar vill en del kommuner privatisera. Men offentliga bibliotek har en nyckelroll att både försvara och utveckla det öppna samhället, i synnerhet när omvärlden hastigt förändras, människor blir osäkra om framtiden och kunskaper hotas av förfalskad information. Därför tar Sveriges Författarförbund 2020 initiativ till en bibliotekskampanj som kommer att avslutas under Bok & Bibliotek i Göteborg. Vi inbjuder alla att delta.

Skapa likvärdiga bibliotek.
I Sverige ska alla ha tillgång till innehållsrika bibliotek, där litteraturen står i centrum, med generösa öppettider och kunniga bibliotekarier. Eftersom bibliotekens betydelse ökar behöver de garanteras växande resurser för inköp, förmedling och läsfrämjande arbete. Över hela landet ska biblioteken vara kunskapssamhällets offentliga samlingspunkt, och bejaka människors olika erfarenheter, språk och kunskapsnivåer. För att tillgängliggöra hela det svenska litterära kulturarvet bör staten ta initiativ till ett digitalt nationalbibliotek som är öppet för alla.

• En skola, ett bibliotek
Alla elever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med utbildad personal. Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för hela skolan och förbättrar studieresultaten för eleverna. Ändå letar kommuner kryphål för att undvika skollagens krav. Detta kan inte få fortsätta. Läsning är bildningens grundfundament. Litteraturen ger unga människor förmåga att förstå komplicerade sammanhang, bearbeta svåra framtidsfrågor och forma egna livsåskådningar.

Biblioteken – den femte statsmakten
Biblioteken tillhör demokratins infrastruktur. De gör mänsklighetens gemensamma minnen och erfarenheter tillgängliga för alla. I biblioteken samlas alla ord och språk som behövs för vårt tänkande, för att ifrågasätta och förstå. Biblioteken är inte ämnade för privat företagande. Det är kommuner, regioner och stat som ska axla ansvaret. Det är hög tid att rusta biblioteken till att bli allmänhetens bro in i framtiden, till en mer sammanlänkad, kunskapsintensiv och kreativ värld.

Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget!

Mer information om kampanjen kan man hitta här www.forfattarforbundet.se/rustabiblioteken/

Vill du stötta bibliotekskampanjen?
Vi inbjuder alla som tror på bibliotekens viktiga roll i en levande demokrati att stötta kampanjen ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”.

Här följer några exempel på vad man kan göra för att stötta kampanjen:

1. Publicera er logga på kampanjens hemsida www.rustabiblioteken.se under rubriken ”Vi stöttar kampanjen Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”.

2. Lägg upp infotext, logga eller affisch från kampanjen på den egna hemsidan med kort motivering varför just ni stöttar kampanjen.

3. Samma som ovan men med en länk till kampanjens hemsida.

4. Använd motivet ”Rusta biblioteken” på den privata och/eller organisationens Facebook-profilbild.

Loggor och infoblad om kampanjen finns här.

Dela i sociala medier