Samlar hundra Karlstadsröster om Corona

Malin Edgren. Foto: Helena Christerdotter

Samlar hundra Karlstadsröster om Corona

Karlstadförfattaren Malin Edgren lanserar ett stort skrivprojekt där boende i Karlstads kommun bjuds in att medverka. Under våren kommer hundra unika berättelser samlas in och omvandlas till en bok som bevarar ett avtryck i tiden. 

Berätta, hur kom du på den här idén?
Det vi upplever nu är unikt för modern tid och alla drabbas, på ett eller annat sätt. Jag tror att vi behöver berätta, bearbeta och bevara, både för att förstå och så småningom kunna gå vidare. Men alla har inte samma upplevelse. Jag tror mycket på mångfalden och vill påverka vems röst som får ta form i det offentliga. I projektet Hundra röster om Corona söker jag teckna en bild av ett skede i tiden med så många nyanser som möjligt. 

Beskriv projektet lite mer ingående:
Tanken är att jag ska samla hundra olika berättelser om hur det är att vara människa just här, just nu, medan Coronapandemin pågår. Hur känns det? Vilka erfarenheter och iakttagelser gör olika människor? Man får vara hur lite eller mycket personlig som helst och skriva sin text utifrån den roll man vill; elev, yrkesroll, sjukskriven, förälder, anhörig, man, kvinna, människa. Man får också uttrycka sig i form av ett foto eller en bild om det funkar bättre än text. Efter manusstopp kommer jag formge materialet och trycka en minnesbok över detta skede. Kanske kan boken också bidra till samtal om det samhälle vi byggt och vad vi vill åstadkomma i framtiden? 

Hur gör du för att nå dem du hoppas ska medverka?
Jag har lanserat projektet i traditionella media och på sociala medier för att så många som möjligt ska veta om det. Jag har på så vis bjudit in allmänheten att ta chansen att anmäla sitt intresse för att delta i vår gemensamma historieskrivning. Vissa personer har jag på min egen önskelista och dem tar jag själv kontakt med och frågar om de vill vara med. Det handlar både om namnkunniga personer och dem som lever i utanförskap eller inte själva ser sig som skrivande personer. Deras berättelser hör också hemma i den här tidskapseln. 

Kommer du att sovra bland texterna på något sätt inför den kommande boken? Kan du få för många berättelser och har du någon form av kvalitetskrav?
Jag tar löpande emot intresseanmälningar och bekräftar att de jag får kontakt med har en plats. På den första veckan tecknades en fjärdedel av alla platser. Jag tänker att jag jobbar på uppsökande och tar emot intresseanmälningar tills jag nått hundra skribenter. I någon mån försöker jag påverka ålders- och könsfördelning så att det blir så blandat som möjligt för att skapa relevans.Jag har egentligen inga kvalitetskrav mer än att jag önskar att alla tar sig an uppgiften seriöst. Jag kommer att korrekturläsa alla texter. Jag har också erbjudit mig att vara bollplank om någon känner behov av det och har lämnat några tips kring hur man kan kicka igång skrivprocessen. Men jag söker ju de egna, unika rösterna och välkomnar en spretighet eftersom det är så mångfalden ser ut. 

Är det här en idé som du vill uppmana andra att ta efter på sina orter?
Det kan det absolut vara. För mig är det såhär kulturen blir en del i samhället, knyter samman och illustrerar. Skapar grund för diskussion och möten. Jag trivs väldigt bra med att jobba på det sättet, både strategiskt och konkret. Är man lagd åt det hållet och tycker att de här processerna är viktiga så får man gärna inspireras av mitt projekt.Om jag finge önska fritt så önskade jag att min kommun, och alla andra kommuner och regioner, tillsatte tjänster som kommun/regionförfattare med särskilt ansvar för att bedriva läs- och skrivandeinsatser bland medborgarna. Hundra röster om Corona är precis ett sådant projekt som en kommunförfattare skulle kunna driva. Om våra beslutsfattare verkligen ville ta frågan om läsning och språk på allvar sökte de fler konkreta sätt att prioritera den sortens arbete. 

Här kan du läsa mer om projeket här!