Årets minnesbok – samhället berättar

Malin Edgren. Foto: Helena Christerdotter

Årets minnesbok – samhället berättar

Karlstadförfattaren Malin Edgren lanserade i våras ett stort skrivprojekt där boende i Karlstads kommun bjöds in att medverka med personliga berättelser i coronapandemins spår.

I april lanserade Karlstadförfattaren Malin Edgren det omfattande skrivprojektet Hundra röster om corona där boende i Karlstads kommun bjöds in att medverka med personliga berättelser i coronapandemins spår. I november släpps den omtalade minnesboken.

Hundra röster om corona fångar en tid präglad av existentiella frågor där representanter för ett helt lokalsamhälle berättar. Om oro, saknad och frustration. Om hopp, framtidstro och drömmar. Om ett påtvingat utanförskap eller en efterlängtad samhörighet. Om det vardagsnära sammanhanget, om tankar på döden men också på livet. Som ett avtryck i tiden.

– I kristider vänder vi oss till ordet för att uttrycka, förstå och känna av var samhörigheten finns, säger Malin Edgren. Viljan att dela med sig är stark och med den här deltagarförteckningen kan jag utlova en väldigt representativ berättelse för Karlstad, och troligtvis vilken medelstor svensk stad som helst.

Skribenterna är mellan 7 och 88 år. Bland de mer namnkunniga karlstadsprofilerna finns Ingemar Hallén, Peter Franke, Anders Knape, Anna Sandborgh, Stefan Holm, Eva-Lis Sirén, Julia Pettersson och Olof Wretling. Kommundirektör Ulf Nyqvist, biskop Sören Dalevi och landshövding Georg Andrén är också med.

Men berättelserna kommer också från helt vanliga Karlstadbor från alla omständigheter, säger Malin Edgren. Vårt samhälle utgörs av en mångfald individer vilket kommer att återspeglas väl i detta tidsdokument. Det har sagts om projektet att det är ett av de mest omfattande dokumentationsprojekt som pågår i Sverige just nu.