Publicerat: 10 september, 2021 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Samtal om samtiden och framtiden

Under hösten 2021 bjuder Hedlandet residens in till samtal om samtiden och framtiden. Varje samtalskväll välkomnar en särskilt inbjuden gäst som tar sig an såväl aktuella som tidlösa ämnen. Det serveras även en enklare närproducerad måltid och föranmälan krävs.

22 september: Håkan Wallander – Jord, förutsättningen för vår existens.

Håkan Wallander är professor i markbiologi vid Lunds universitet. I sina populärvetenskapliga böcker väver han samman faktakunskap med berättelser från resor och olika vardagliga upplevelser. Ambitionen är att  väcka intresse och lust för det som är så grundläggande för hela vår existens: jorden som vi odlar vår mat i och som ligger till grund för alla våra landbaserade ekosystem.

Plats: Torna Hällestads Lanthandel
Tid: 19.00
Kostnad: 125:-
Föranmälan senast 19/9 2021 genom att maila till samtal@hedlandetresidens.se


7 oktober: Helena Röhr – Kärlek som glöder.

Kvällens inleds med en gemensam lyssning av Helena Röhrs (regissör, dramatiker och sångerska) drama ”Vulkaner” som sänts i P1 samtidigt som en het soppa serveras. Det dramatiska verket ”Vulkaner” är en geologisk erotisk naturupplevelse och en uråldrig kärlekshistoria, om två själar lika gamla som världsalltet. Därpå följer ett samtal om evig kärlek, glödande inre och stigande temperaturer.

Plats: Torna Hällestads Lanthandel
Tid: 19.00
Kostnad: 125:- som betalas på plats.
Föranmälan senast 4/10 2021 genom att maila till samtal@hedlandetresidens.se


28 oktober: Per-Anders Rudelius & Erik Bäfving – ”Pojkarna och skotten i Rödeby”.

Visning av dokumentärfilmen ”Pojkarna och skotten i Rödeby” . Efter filmen inleds ett öppet samtal med Per-Anders Rudelius (dokumentärfilmare/regissör) och Erik Bäfving (dramaturg/klippare). Ett samtal som undersöker om det är möjligt att skildra en fruktansvärd mänsklig tragedi utan att peka ut vad som är gott eller ont?

Denna kväll befinner vi oss i Lanthandeln i Dalby.

Plats: Torna Hällestads Lanthandel i Dalby.
Tid: 19.00
Kostnad: 125:- som betalas på plats.
Föranmälan senast 25/10 2021 genom att maila till samtal@hedlandetresidens.se


11 november: Lars Magnar Enoksen – Dåtidens och framtidens berättelse i sten.

Runstenarna som finns infogade i Torna Hällestads kyrkas östra vägg är unika och berättar om forntida händelser utan att någon har korrigerat eller hyfsat till dem. Berättelserna kommer sannolikt att lika oförfalskat och autentiskt att återfinnas i framtiden.

En samtida frågeställning är – vilka av våra samtida berättelser kommer att finnas om tusen år och hur bevaras dom?

Vi samlas på Torna Hällestads Lanthandel och äter en bit mat för att sedan promenera bort till kyrkan för att fundera över dåtidens och framtidens berättelser tillsammans Lars Magnar Enoksen som är författare, runolog och nordisk mästare i glimabrottning.

Tid: 18.30
Plats: Torna Hällestads Lanthandel samt Hällestads kyrka
Kostnad: 125 :- som betalas på plats.
Föranmälan senast 8/11 2021 genom att maila till samtal@hedlandetresidens.se


29 november: Helena Thorfinn – I munkens skugga.

Mellan 2014 och 2017 var Helena Thorfinn bosatt i Myanmar/Burma och den vistelsen har givit upphov till romanen I munkens skugga som utspelar sig under den korta period då det gåtfulla landet öppnade upp för omvärlden. Helena Thorfinn berättar fritt, men med närvaron och kunnande hos den som var med.

Plats: Torna Hällestads Lanthandel.
Tid: 19.00
Kostnad: 125:-
Föranmälan senast 28/11 2021 genom att maila samtal@hedlandetresidens.se


16 december: Jayne Svenungsson – Apokalyptik i samtiden och framtiden.

Jayne Svenungsson är professor i systematisk teologi vid Lunds Universitet och har forskat i många år om hur bibliska föreställningar om ett kommande fridsrike inverkat på våra moderna politiska ideologier.

Plats: Torna Hällestads Lanthandel.
Tid: 19.00
Kostnad: 125:-
Föranmälan senast 13/12 2021 genom att maila till samtal@hedlandetresidens.se


Om:
Håkan Wallander:
https://fritanke.se/bokhandel/bocker/jordabok/

Helena Röhr:
https://www.directorhelenarohr.com

”Pojkarna och skotten i Rödeby”
https://www.svt.se/special/skotten-som-delade-sverige/

Lars Magnar Enoksen:
https://historiskamedia.se/bok/runor-mastarens-handbok/

Helena Thorfinn:
http://www.norstedts.se/bocker/198446-i-munkens-skugga

Jayne Svenungson:
http://www.teol.lu.se/en/person/JayneSvenungsson/
https://lu.academia.edu/JayneSvenungsson

OBS! Antalet platser är begränsade och kan påverkas beroende på restriktioner kopplade till Covid-19.

Samtalsserien är en samverkan mellan Hedlandet Ideell förening, Torna Hällestads Lanthandel samt Författarcentrum Syd och är finansierat av Lunds kommun.

Dela i sociala medier