Skapande skola – Författarcentrum Syd

Skapande skola – Författarcentrum Syd

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen Skapande skola-bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur för att stimulera elevernas eget skapande. Syftet är också att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Mer information om Skapande skola finns på Kulturrådets webbplats.

Anlita en författare inom ramen för Skapande skola
Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande och enskilt eller i grupp producera texter, dikter, teater- eller filmmanus som efter författarbesöket kan resultera i scenframträdanden, tryckta alster och uppvisningar för klassen eller i skolans aula.

Författarcentrum har tagit fram några exempel på hur man kan använda sig av författare inom ramen för Skapande skola. Förslagen ska tjäna som inspiration till hur skolan kan arbeta med litteratur, språk, läsning och skrivande.

 • Deckarskola
 • Kreativa skrivövningar
 • Skrivarverkstäder – kom igång, Hur du skriver spännande, Poesi, mm.
 • Historiska resor i litteraturens värld
 • Fantasyworkshop
 • Skrivarsamtal om vänskap och fotboll
 • Novellworkshop
 • Workshop inom kreativitet och idéskapande
 • Fakta och fantasi
 • En titt i författarens verktygslåda
 • Haikuworkshop

Läs mer om vad nedanstående författare kan göra under författarbesök inom ramen för Skapande skola. Klicka på namnen för att komma till respektive författares presentation på Författarförmedlingen i presentationerna kan man också hitta en Skapande skola-pdf med mer information. Författarna nedan är  bara en del av alla de författare som du kan boka via oss.

Susanne Pelger
Tony Manieri
Micke Hansen
Christina Olséni
Lotte Lannerberth
Emma Karinsdotter
Cajsa S Lund
Mimmi Schill
Marica Källner
Sofi Poulsen
Torgny Karnstedt
Ingrid Remvall
Emma Fäldt
Malin Stehn
Jeanette Rosengren
Kim M. Kimselius
Mårten Melin
Mattias Olsson
Torsten Bengtsson
Taliah Pollack
Anette Eggert
Clas Rosvall
Emma Andersson
Anna Maris
Anna Holmström Degerman
Mari Bister
Åsa Storck
Kristine Lorentzson
Thomas Halling

Gör din bokningsförfrågan för en författare via Författarförmedlingen eller kontakta författarförmedlare Jacob Åkerström.