Skapande skola

Foto: Gabriella Dahlman

Skapande skola

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen Skapande skola-bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Bidraget kan användas till inköp av professionell kultur och till elevers eget skapande. Syftet är att stärka samverkan mellan kulturlivet och skolan. Mer information om Skapande skola finns på Kulturrådets webbplats.

Anlita en författare inom ramen för Skapande skola
Det finns många sätt att arbeta med skrivande och litteratur för att stärka elevernas kreativa förmåga och skaparlust. Författare kan med inspirerande seminarier och workshops hjälpa eleverna att hitta sin egen röst. Genom övningar kan de träna på och reflektera över sitt skrivande och enskilt eller i grupp producera texter som i slutändan kan resultera i filmmanus, poesifestivaler, deckarantologier eller andra spännande projekt.

Författarcentrum har tagit fram några exempel på hur man kan använda sig av författare inom ramen för Skapande skola. Förslagen ska tjäna som inspiration till hur skolan kan arbeta med litteratur, språk och skrivande. För frågor och mer information kontakta författarförmedlarna som hör till samma region som du.

 • Deckarskola
 • Kreativa skrivövningar
 • Skrivarverkstäder – kom igång, Hur du skriver spännande, Poesi, mm.
 • Historiska resor i litteraturens värld
 • Fantasyworkshop
 • Skrivarsamtal om vänskap och fotboll
 • Novellworkshop
 • Workshop inom kreativitet och idéskapande
 • Fakta och fantasi
 • En titt i författarens verktygslåda
 • Haikuworkshop

Kostnad: Från 4000 kr och uppåt, beroende på planerat upplägg, antal klasser och skolor samt val av författare.

Läs mer om författarna på Författarförmedlingen.