Skriv ett brev till framtiden

Skriv ett brev till framtiden

Kära medlemmar

Vi har den här våren levt i en undantagstid. I alla riktningar har det skett – och sker – det otänkbara: stängda gränser, isolering, begränsade rörelser, samhällsuppehåll. En global företeelse, gemensam för oss alla, men med individuella förhållanden och personliga berättelser. Dessa upplevelser kan ta sig många uttryck beroende på situation, identitet och ursprung.

En bok är som ett brev, vi författare förväntar oss ett svar, ”en reaktion” som Kristina Lugn formulerade det. Det finns ocksåbrev som inte förväntar sig ett svar: brev till en frånvarande son, brev utan mottagare, icke avsända brev, brev till en främlingoch brev till ett ofött barn är några av de ämnen vi har hittat bland poeter och författare.

Vi vill erbjuda Författarcentrum Syds medlemmar att skriva ett brev om Covid19 från en personlig erfarenhet som ett bidrag till en gemensam historia. Hur skulle du beskriva eller prata om situationen med någon i framtiden? Hur hanterar du det? Vilka tankar och känslor är påtagliga inom dig?

Brevet som genre kan ha olika toner. Det kan rikta sig till en eller flera personer, till ett barn i framtiden eller till någon som inte längre finns eller kanske aldrig har funnits. Världen är i ständig förändring och vi vänjer oss snabbt vid nya förhållanden. Kommande generationer kan läsa våra brev som en polyfoni av en egendomlig episod i världens historia, eller som början på något vi ännu inte fått grepp om.

Projektledare och redaktörer är Ángela Garcia och Taliah Pollack. Vi kommer att göra ett urval av de insända texterna och söker just nu medel för utgivandet av en antologi.

Några riktlinjer att tänka på i skrivandet:

1. Brevformatet är en förutsättning för att inkluderas i antologin.
2. Adressera ditt brev till någon.
3. Skriv personligt kring hur situationen är och har varit, då allmänna betraktelser tenderar att bli repetitiva. Ett tips kan vara att tänka på någon du älskar eller längtar efter. Med andra ord: Det universella i en litterär text kommer ur den unika erfarenheten.
4. Ta gärna ut svängarna och experimentera med brevets utformning och tänk på att hålla ett litterärt fokus.

Max antal ord: 1500.

Skicka din text till taliah@telia.com senast den 30 oktober 2020.