Publicerat: 22 mars, 2021 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Författarcentrum Syd Arkiv

Skriv ett brev till framtiden

Idag har vi levt med coronapandemin ett helt år. Hur upplevde vi pandemin i den tidiga fasen och vidare framåt? Det kommer medlemmars brev till framtiden att ge en bild av. Taliah Pollack berättar om Författarcentrum Syds projekt och de fortsatta planerna.

När pandemin var ett faktum, och världen förändrades från dag till dag, föreslog vice ordförande Ángela Garcia att vi skulle ge våra medlemmar möjlighet att litterärt reflektera kring tillvaron i form av brev adresserade till framtiden.

Brevromanen är en litterär genre som uppkom under romantiken. Formen påminner oss om en svunnen tid vars analoga verklighet får stå i kontrast till vårt nutida digitala samhälle. Det blir särskilt intressant i kontexten av Covid-19 när vi alla måste ställa om vår sociala och arbetsmässiga tillvaro till en digital verklighet. Autenticitet och närhet blir än mer efterlängtat och betydelsefullt. 

Under senvåren 2020 utlyste vi texter som utifrån personliga erfarenheter och betraktelser skulle kunna bidra till en gemensam historia. Så var projektet igång! 

Vi förstod snabbt att idén engagerade. Breven trillade in en efter en och vi bestämde oss för att förlänga deadline till oktober 2020 för att fler skulle få chansen att hinna skriva. Både jag och Ángela gladde oss åt varje bidrag, samtliga texter var mycket intressanta att läsa. Ett urval behövdes dock utföras för att skapa balans och variation, och vi var helt överens om de tjugoen texter som slutligen valdes ut.

Vi har föredragit texter som haft en tydlig röd tråd eller ett genomgående tema. Texter som på olika vis tar upp händelser, erfarenheter och personliga reflektioner kring tiden vi lever i. Vissa texter är tunga och allvarliga, andra mer lättsamma och humoristiska. Några är fiktiva, medan andra är självbiografiska. I samtliga finns en mångbottnad underton som dröjer sig kvar långt efter att orden tagit slut. Gemensamt är en hög litterär nivå samt ett levande reflekterande av samtidens villkor. 

Processen kring utlysning, förlängning, läsning, diskussion, redigering samt utformning av ansökningar för ekonomiskt stöd har tagit sin tid, men vi tror att coronapandemin är ett ämne som kommer vara relevant länge och behöva belysas utifrån många olika perspektiv.

Vi tänker oss detta projekt som en litterär men också akut dokumentation av en företeelse som skiftat vår verklighet och ändrat dess riktning. Världen är i ständig förändring och vi vänjer oss snabbt vid nya förhållanden. Kommande generationerna kan läsa våra brev som en polyfoni av en egendomlig episod i världens historia, eller som början på något vi ännu inte fått grepp om. En pandemi ifrågasätter det mesta av mänskligt kunnande, vilket kräver nya förhållande oss emellan men också beträffande naturen, som ett klargörande av vårt gemensamma ansvar inför framtiden.
 
Vår ambition är att ge ut antologin i bokform och presentera för allmänheten under hösten 2021. 
I väntan på fler svar på våra bidragsansökningar kan vi glatt meddela att Svenska Akademien redan beviljat oss ekonomiskt stöd om 20 000 kr!   

Taliah Pollack, ledamot i Författarcentrum Syds styrelse.

Dela i sociala medier