Ny manustjänst: Skrivcoach

Ny manustjänst: Skrivcoach

Den här tjänsten vänder sig till dig som vill ha coachning av en erfaren skribent och lektör. Du har kanske en manusidé, men har svårt att hitta den bästa formen för din text, du har kört fast i skrivandet och vet inte hur du ska komma vidare eller också behöver du bara någon att bolla med under manusskrivandets gång.

Du och coachen har en dialog kring din text. Dialogen sker via telefon eller mejl, om ni inte bor på samma ort och du föredrar att ni träffas. Oavsett hur mötena sker, bestäms på förhand hur många de ska vara och inom vilken tidsram de ska äga rum.

Beskriv vad du vill ha hjälp med
Här finns ett formulär som vi vill att du till att börja med fyller i. I formuläret berättar du om din skrividé, hur långt du har kommit (ange gärna sidantal), vad du önskar få ut av coachningen, hur många möten du önskar – ett, tre, fem eller flera – och inom vilken tidsram. Utifrån de uppgifterna utser Författarcentrum en lämplig coach och gör en kostnadsberäkning. Ett avtal där tidsåtgång och kostnad regleras ska godkännas av både dig och coachen innan uppdraget påbörjas.
Obs! Formuläret är inte bindande och uppgifterna du lämnar sparas endast om vi ingår ett avtal.

Kostnad
Grundkostnaden är 2500 kronor och innefattar ett möte om 90 minuter. Kostnaden därutöver är avhängig hur många gånger du och coachen ska ses. Från och med det andra mötet är mötestiden 60 minuter och kostnaden 1000 kronor per möte. I kostnaden ingår att coachen läser max 150 sidor text, satt med 12 punkter och dubbelt radavstånd, inför varje mötestillfälle. Sidkostnaden därutöver är 9 kr. Moms, 25%, tillkommer.
Om du föredrar att träffa coachen när ni ska ha möte, tillkommer dina egna eventuella kostnader för resor och logi, ifall ni inte bor på samma ort.

Alla våra lektörer, redaktörer, skrivcoacher och korrekturläsare har dokumenterad erfarenhet av de manustjänster de erbjuder. De är dessutom författare själva och medlemmar i Författarcentrum.