Skrivtävling 2017-2018

Skrivtävling 2017-2018

Nu är det dags för fjärde upplagan av Jag skriver i dina ord, skrivtävlingen där gymnasieelever i hela Sverige får möjlighet att utveckla sitt språk och skrivande i dialog med poesin och musiklyriken.

Även i år har skolorna möjlighet att få ta del av kostnadsfria författarbesök för att inspirera och ge eleverna en ingång till litteraturen. Under tävlingens gång kommer vi att förmedla drygt 100 kostnadsfria besök runt om i landet.

Jag skriver i dina ord går ut på att skriva en egen valfri typ av litterär text, utifrån en redan existerande dikt eller låttext. Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Sverige. Deadline är 25 februari. Fyra jurygrupper bestående av författare utser tre vinnare. De tilldelas varsin prissumma, diplom och andra fina priser.

Vi vill göra tävlingen ännu mera tillgänglig. Därför är en fjärdedel av författarbesöken vikta åt klasser med nyanlända, så att litteraturen kan bli en stimulerande och rolig del i deras svenskundervisning. Samtidigt är det egna modersmålet avgörande vid tillgodogörandet av ett nytt språk. Därför erbjuder vi översättning till svenska åt de som vill delta i tävlingen men helst skriver på sitt modersmål.

Till stöd har vi tagit fram två olika lärarhandledningar med lektionsförslag, varav den ena är särskilt framtagen för lärare i svenska som andraspråk. Handledningarna redogör också för tävlingens koppling till det centrala kursinnehållet.

Gymnasieskolor i Skåne, Blekinge och Småland – vänd er till Författarcentrum Syd för att boka författare och få mer information. Kontakta Jacob Åkerström, 0730-859457.

Följ tävlingen på www.jagskriver.nu och ta del av fullständiga tävlingsregler, inspirations- och studiematerial samt intressanta artiklar om läsning och skrivande.

Jag skriver i dina ord arrangeras av Författarcentrum med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, region Skåne, Stockholms läns landsting, landstinget Västernorrland, region Västmanland, Landstinget i Kalmar län, Göteborgs stad, Örebro kommun, region Blekinge, region Kronoberg, region Uppsala och Uppsala kommun.