Publicerat: 28 juni, 2023 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Författarcentrum Väst

Sök Västra Götalandsregionens översättarstöd för ditt verk eller din text!


Nu är ansökan för Västra Götalandsregionens översättarstöd öppen. Det utlyses för åttonde året, och är unikt för Västra Götaland. 

Stödet möjliggör kvalificerade översättningar till svenska av litterära verk i alla genrer på andra språk, med undantag för engelska. Stödet kan sökas av författare och skribenter som är bosatta i Västra Götaland, medan förlag/tidning/tidskrift och översättare kan vara baserade var som helst. Man kan söka för bokutgivning på förlag, eller för kritik, essäistik och reportage för publicering i tidning eller tidskrift.

Det går även att söka provöversättningsstöd som är tänkt att underlätta för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag.

Översättarstöden administreras av Författarcentrum Väst och ansökningarna bedöms av sakkunniga. I år finns 200 000 kr avsatt till de båda stöden.

Ansökningsperiod: 1 september – 31 oktober 2023

Läs mer på www.oversattarstod.se
Kontakt: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Dela i sociala medier