Publicerat: 15 september, 2022 Skrivet av: Hedvig van Berlekom | Aktuell Nyhet Författarcentrum Väst Läs mer

Sök Västra Götalandsregionens översättarstöd!

Nu är ansökan för Västra Götalandsregionens översättarstöd öppen. Stödet utlyses för sjunde året i rad, och är unikt för Västra Götaland. Stödet möjliggör kvalificerade översättningar till svenska av litterära verk i alla genrer på andra språk. Översättarstödet går att söka av författare/publicister som är bosatta i Västra Götaland, men förlag och översättare kan vara baserade var som helst. Det går även att söka provöversättningsstöd som är tänkt att underlätta för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag. Översättarstöden administreras av Författarcentrum Väst och ansökningarna bedöms av sakkunniga.

Ansökningsperioden för årets översättarstöd är satt till 22 augusti – 31 oktober.

Till information om ansökan

Läs mer på www.oversattarstod.se, se vår informationsfilm eller mejla projektledaren Stina Otterberg Engdahl på oversattarstöd@forfattarcentrum.se för mer information. 

Välkommen att ansöka!

Dela i sociala medier