Sommarlovsförfattaren

Sommarlovsförfattaren är en ny satsning som startade 2022. Sommarlovsförfattaren riktar sig till barn och unga i utsatta områden. Tillsammans med förskolor, bostadsbolag, fritidshem, Bibliotekets vänner och Brunnsbo fritidsgård anordnade Författarcentrum Väst författarbesök för barn på sommarlovet 2022. Projektet skapar möjligheter för författare att besöka bibliotek, fritidsgårdar, samlingslokaler och andra platser i utsatta områden på Hisingen under sommarlovet.

Tanken med Sommarlovsförfattaren är att genom litteraturaktiviteter bidra till utveckling, förändring och trygghet i socialt- och ekonomiskt utsatta områden, samt att ge barn och unga möjlighet att delta i kulturaktiviteter.

Projektet var en del av Backa Röds sommaraktiviteter, som pågick i nio veckor, men arrangerades även i Brunnsbo, Kville, Biskopsgården och Lundby.

Syftet med Sommarlovsförfattaren är att nå ut med litteratur till nya grupper, att ge fler möjlighet att delta i kultur och få tillgång till det skrivna ordet. Men också att skapa arbetstillfällen för författare. Författarbesöken ska få barn och ungdomar att både upptäcka vad litteratur är och kan vara – och väcka lust att läsa och skriva.

Projektledare: Homeira Tari