SR:s Kulturnytt om ej utlyst översättarstöd i Västra Götaland

SR:s Kulturnytt om ej utlyst översättarstöd i Västra Götaland

Inspirerade av Litteratur i Västs majutgåva gjorde radions Kulturnytt ett inslag om att regionens unika översättarstöd inte utlyses 2017.

Poeten Rasha Alqasim intervjuades, liksom Hedvig van Berlekom på Författarcentrum Väst och Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden i regionen.

Förutom vad som framkommer i inslaget hör till saken att ett provöversättningsstöd inrättades förra året. Detta för att författare ska kunna presentera en kortare text till ett förlag inför en eventuell gemensam ansökan om det egentliga översättarstödet.

Likaså infördes 2016 möjligheten för författare utanför Västra Götaland att ansöka om översättarstödet ifall förlag eller översättare är verksamma här.

Klicka här för att lyssna på inslaget (tre minuter)!

För bakgrund – klicka här för att läsa hela artikeln i nyhetsbrevets majutgåva!