Stig Hansén ny ordförande för Författarcentrum Riks

Stig Hansén. Foto: Sune Fridell

Stig Hansén ny ordförande för Författarcentrum Riks

På Författarcentrum Riks årsmöte som hölls i Umeå på lördagen den 22 april tackade riks ordförande Namdar Nasser för sig och Stig Hansén, Stockholm, valdes enhälligt till ny ordförande på två år.

Stig Hansén började skriva på heltid 1980. Han har skrivit kulturjournalistik, reportageböcker, thrillers, noveller, romaner, debattböcker, porträtt av politiska tänkare och intervjuböcker med Janne Josefsson m.fl. Han föddes i Malmö, var bosatt i Göteborg 1977-2015 och bor nu i Stockholm. Stig Hansén har tidigare suttit i styrelsen för FC Väst och är sedan 2015 ordförande i FC Öst.