Publicerat: 23 mars, 2022 Skrivet av: Jacob Akerstrom | Aktuell Nyhet

Stöd författare i Ukraina!

Svenska PEN vädjar om bidrag till en akutfond som skapats för att ge omedelbar och riktad hjälp till kollegor inom det litterära fältet som befinner sig i en svår situation till följd av hot, förföljelse eller fängelse.

Det finns nu ett akut behov av stöd till våra kollegor i krigets Ukraina. Den kulturella infrastrukturen bombas sönder och hotet om ett ryskt maktövertagande slår hårt mot författare, journalister och översättare. Samtidigt ökar hotbilden mot författare och journalister i både Ryssland och Belarus, där utrymmet för det fria ordet i nuläget är nästintill obefintligt och de som visar motstånd riskerar allvarliga repressalier.

Bidrag till Akutfonden
Bidrag till Akutfonden kan skickas med Swish till 9005091
Märk betalningen med AKUTFONDEN.

eller betalas med plusgiro till 900509-1
Märk betalningen med AKUTFONDEN.

Dela i sociala medier