Styrelsen – Öst

Madeleine Bäck, Ak Welsapar, Ingela Bendt, Stefan Lindberg, Kajsa Gordan, Gunnar Ardelius och styrelseordförande Helen Rundgren

Helen Rundgren, ordförande, är biolog och naturvetare och debuterade 1993 som författare. Hon skriver böcker för barn om djur, natur och vetenskap. Helen har suttit i styrelsen för Sveriges Författarförbund och för Författarförbundets barn- och ungdomslitteratursektion. Fram till helt nyligen har hon varit producent på Utbildningsradion, där hon även arbetat fackligt och suttit i bolagsstyrelsen. Nu är hon frilansproducent vid sidan av författandet. Valdes till styrelseordförande i FC Öst 2019.

Gunnar Ardelius, vice ordförande, har mångårig erfarenhet av svenskt och internationellt författarfackligt arbete. Mellan 2012 och 2018 var han ordförande i Sveriges Författarförbund, 2017 blev han också ordförande i European Writers’ Council. Listan på övriga uppdrag kan göras lång. Han skriver skönlitterärt för både vuxna och barn och ungdomar. Valdes in i FC Östs styrelse 2020.

Ingela Bendt, ordinarie ledamot, har sedan 1970-talet varit verksam som frilansjournalist i olika medier, fotograferat och skrivit ett antal fackböcker om till exempel Ellen Key, trädgård, livsfrågor, relationer och resor. Hon har också skrivit dramatik. Ingela har suttit i Författarförbundets styrelse och internationella utskott samt i styrelsen för Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby. Valdes in i FC Östs styrelse 2020.

Madeleine Bäck, ordinarie ledamot, skriver skräck och har grundat ett nätverk för kvinnliga skräckboksförfattare. Hon har suttit i olika föreningsstyrelser, bland annat i Mälardalens journalistklubb, hon har också varit vd i Swedish Content Agencies, en branschorganisation för uppdragspublicister. Valdes in i FC Östs styrelse 2019.

Kajsa Gordan, ordinarie ledamot, skriver för barn och unga och har gett ut ett tjugotal böcker. Hon har en bakgrund som lärare och som frilans på Sveriges Radios och Svt:s barn- och ungdomsredaktioner. Föreningsvana har hon från Sveriges Författarförbund, där hon varit ordförande i BULT, sektionen för barn- och ungdomslitteratur. Valdes in i FC Östs styrelse 2019.

Stefan Lindberg, ordinarie ledamot, är skönlitterär författare, dramatiker och översättare med en diger produktion sedan debuten 1999. Han har arbetat på Svenska PEN, suttit i styrelsen för Författarförbundets skönlitterära sektion och haft en visstidsanställning som projektledare på Författarcentrum Öst. Han har en bred föreningserfarenhet. Valdes in i FC Östs styrelse 2020.

Ak Welsapar, ordinarie ledamot, är journalist och exilförfattare från Turkmenistan, hedersmedlem i Internationella PEN och prisbelönt för sina verk i Sverige, Ryssland och Ukraina. Han har bott i Sverige i 25 år och skriver på både turkmenska, ryska och svenska. Hans verk är bannlysta i hemlandet och han och hans familj lever under hot. Ak driver ett svensk-turkmenskt bokförlag och en fri radiokanal som människor i Turkmenistan kan lyssna på via VPN-kod. Valdes in i FC Östs styrelse 2020.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen, mejla styrelsen.fco@forfattarcentrum.se