Styrelsen i Författarcentrum Syd

Författarcentrum Syds styrelse 2019

Ordförande, Lars Magnar Enoksen, fackboksförfattare, serietecknare, Malmö.

Vice ordförande, Angela Garcia, poet och översättare, Malmö.

Sekreterare, Taliah Pollack, barn-och ungdomsboksförfattare, Malmö.

Kassör, Cajsa S Lund, musikarkeolog, fackboksförfattare, Åkarp.

Ledamot, Maria Bielke von Sydow, prosaförfattare, Vetlanda.

Ledamot, Barbara Fellgiebel, romanförfattare, Blentarp i Sjöbo kommun.

Ledamot, Peter Winai, prosaförfattare, Båstad.

Suppleant, Ali Alabdallah, fackboksförfattare,  journalist, Åstorp.

Suppleant Greger Morin, journalist, romanförfattare, Malmö.